UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

==Momentálne neprebieha výberové konanie.==

Posledná aktualizácia: 02.08.2022