UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Archív

Sylaby

Obchodné právo II - ZS - 2018/19 
Právo medzinárodného obchodu - ZS - 2018/19 
Právo obchodných spoločností - ZS - 2018/19 
Zmenkové a šekové právo - ZS -2018/19 

 

Obchodné právo I Letný semester 2017-18 

Obchodné právo III Letný semester 2017-18

Zmluvné právo Letný semester 2017-18

Obchodné právo I - LS 2017/18 - externé štúdium 

Obchodné právo III - LS 2017/18 - externé štúdium 

word Právo adhéznych a asymetrických zmlúv

 

Obchodné právo II 2018 
NS SR sp. zn. 4 Obo 125/2003 (ZSP 54/2004)

 

Pravidlá priebežného hodnotenia

Priebežné hodnotenie Obchodné právo II 2019/20
Priebežné hodnotenie Právo medzinárodného obchodu 2019/20
Priebežné hodnotenie Právo obchodných spoločností 2019/20

Prednášky

pdf.gif Prednáška: Obchodné právo I: Podnik, majetok a obchodné meno podnikateľa (6.3.2017)
word Prednáška: Obchodné právo II - 9. 12. 2015
word Prednáška: Právo medzinárodného obchodu - 22. 9. 2015
pdf.gif 
Prednáška: Obchodné právo II: Správa a riadenie obchodných spoločností
pdf.gif Prednáška Právo medzinárodného obchodu: Subjekty II (súkromnoprávne subjekty PMO)

pdf.gif Europeizácia obchodného práva (2015)
pdf.gif Sprievodný materiál k seminárom a prednáškam Obchodné právo I (LS 2015, Csach)
pdf.gif Prednáška Obchodné právo I: Podmienky pôsobenia podnikateľa na trhu I: 2014-03-27
word Zásady EU zmluvného práva 

 

Právo obchodných spoločností 
Zadanie č. 1 - založenie spoločnosti
Prípadová štúdia SHA: akcionárska dohodazadanieliteratúra

 

 

 

Otázky na skúšku

Otázky na štátnu skúšku - Obchodné právo 2018/2019 

word Otázky na skúšku z predmetu "Obchodné právo I" (LS 2017/18) 

 word Otázky na skúšku z predmetu "Obchodné právo III" (LS 2017/18) 

word Otázky na skúšku z predmetu "Obchodné právo I" (LS 2015/16)

word Otázky na skúšku z predmetu "Obchodné právo II" (ZS 2017/18)

word Otázky na skúšku z predmetu "Právo medzinárodného obchodu" (ZS 2017/18)

word Otázky na skúšku z predmetu "Obchodné právo III" (LS 2015)

word Otázky na skúšku z predmetu "Právo obchodných spoločností"

word Otázky na skúšku z predmetu "Súťažné právo", ak. rok 2014/2015

word Otázky na skúšku z predmetu "Obchodné právo II" (ZS 2014)

word Otázky na štátnu skúšku - Obchodné právo a hospodárske právo

Posledná aktualizácia: 11.10.2020