UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Dokumenty

OZNAM

Oznamujeme študentom, že všetky náležitosti týkajúce sa výučby predmetov Trestného práva sú zobrazené v ikonke - VÝUČBA  - povinné predmety, povinne voliteľné predmety, výberové predmety, Záverečné práce.

Oznamy - sú zobrazené v ikonke - NÁSTENKA

Posledná aktualizácia: 13.10.2020