UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Mimozmluvná spolupráca

ČESKÁ REPUBLIKA- Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
- Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
- Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta
POľSKO- Právnická fakulta Leona Kožmiňskiego vo Varšave /Katedra finančného práva a daňového práva a Katedra obchodného a hospodárskeho práva/
- Fakultou ekonomických vied a riadenia Univerzity Mikolaja Kopernika v Toruni /Katedra finančného práva a daňového práva/
USA- Univerzita v Pittsburghu/Pensylvánia, Právnická fakulta
SRN- Univerzita Justusa Liebiga v Giessene, Právnická fakulta

Posledná aktualizácia: 28.03.2011