UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Zmluvná spolupráca

POľSKO- Rzeszowská univerzita v Rzeszówe, Právnická fakulta
- Univerzita Łodź,  Fakulta práva a správy
- Jagiellonská univerzita v Krakówe, Fakulta práva a správy
- Univerzita Bialystok, Právnická fakulta
MAĎARSKO- Univerzita Miskolc, Právnická fakulta
ČESKÁ REPUBLIKA
- Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
- Ústav štátu a práva Akadémie vied ČR, v.v.i.
UKRAJINA
- Užhorodská národná univerzita v Užhorode, Právnická fakulta
- Užhorodský štátny inštitút informatiky, ekonomiky a práva v Užhorode
SRBSKO- Univerzita v Belehrade, Právnická fakulta
RUSKÁ FEDERÁCIA
- Petrohradská štátna univerzita v Petrohrade, Právnická fakulta
- Sankt-Petrohradský inštitút vzdelávania v oblasti humanitných a sociálnych štúdií (na tejto spolupráci sa podieľa aj Fakulta verejnej správy UPJŠ)

Posledná aktualizácia: 16.03.2016