UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Právnicky podcast

Riešiteľský kolektív pod vedením doc. JUDr. Radoslava Jakaba, PhD., v uplynulom období intenzívne pracoval na riešení projektu VVGS 2019-1390, ktorý bol podporený Vnútorným vedeckým grantovým systémom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zámerom riešiteľov projektu bolo vypracovanie série zvukových záznamov (tzv. podcastov) určených študentom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Podcasty, ako jedna z najpopulárnejších a najprístupnejších novodobých mediálnych platforiem sú určené všetkým študentom práva ako alternatíva vo vzdelávacom procese. Ponúkajú ucelený, systematizovaný a stručný výklad zvolenej problematiky, ktorý by mal predstavovať základný súhrn poznatkov využiteľných pre ďalšie štúdium vedúce k absolvovaniu priebežných hodnotení a skúšok.

Veríme, že podcasty vďaka ich atraktívnej forme spracovania, jednoduchej dostupnosti, všeobecnej popularite a úzkej prepojenosti s každodenným životom mladých ľudí zaujmú stabilné miesto medzi preferovanými učebnými pomôckami našich študentov.

Právnický podcast UPJŠ je dostupný v systéme LMS v rámci kurzov Katedry ústavného práva a správneho práva alebo priamo na odkaze: https://anchor.fm/pravnicky-podcast-upjs

 

Posledná aktualizácia: 17.12.2020