UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Študentka Právnickej fakulty vyhlásená za laureátku súťaže Študentská osobnosť Slovenska

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach bola opätovne zastúpená na každoročne organizovanej národnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska, ktorej vyhlasovateľom je občianske združenie Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International.

16. ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska bol realizovaný pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky – Zuzany Čaputovej, ako aj pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. 

Na základe nominácie dekana Právnickej fakulty, doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD., bola za Právnickú fakultu UPJŠ nominovaná do predmetnej súťaže interná doktorandka Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., ktorá bola dňa 16. decembra 2020 na online vyhlásení výsledkov tejto súťaže vyhlásená za laureátku súťaže Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2019/2020 v kategórii Právo

K získanému oceneniu úspechu úprimne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov. 


Posledná aktualizácia: 19.01.2021