Prejsť na obsah

10. Máj 2023 – Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady  

0minút, 11sekúnd

Slávnostné zasadnutie

VR PF UPJŠ

Čas konania: 10.30 h

Miesto konania: Národné divadlo v Košiciach, Hlavná 58  

Program:

▹ Otvorenie
▹ Slávnostný príhovor dekana fakulty
▹ Odovzdanie medailí PF UPJŠ
▹ Slávnostné matiné


Fotogaléria z archívu

Študuj na UPJŠ