Prejsť na obsah

11. apríl 2024   Zlatá promócia

0minút, 26sekúnd

Zlatá promócia

absolventov magisterského štúdia,
ktorí ukončili štúdium v r. 1974

Slávnostný ceremoniál potvrdenia promočného sľubu absolventov – ročník 1974

11. apríl 2024

13.00 hod. – absolventi B, B-CH

14.30 hod. – absolventi F, CH, MAT, MAT-CH, MAT-F

Miesto konania: Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2


Prezentácie

Pokiaľ ste absolventom z roku 1974 a disponujete fotografiami zo slávnostnej promócie z roku 1974,budeme radi, ak nás kontaktujete na emailovej adrese:

Ing. Lucia Dancáková – lucia.dancakova@upjs.sk.


Študuj na UPJŠ