UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

4. ročník workshopu "Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception"

V dňoch 3. - 5. 6. 2019 sa na pôde PF UPJŠ uskutoční 4. ročník workshopu s názvom "Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception". V rámci workshopu odznejú prednášky na témy súvisiace so sluchovým, zrakovým a krosmodálnym vnímaním a ich neurálnymi procesmi, ako aj na iné multidisciplinárne témy z oblasti výpočtovej a kognitívnej neurovedy.

Workshop je cielený predovšetkým na študentov a mladých výskumníkov a poskytne množstvo príležitostí na priame interakcie medzi účastníkmi a pozvanými expertmi.

Viac informácií

Poster

Posledná aktualizácia: 20.05.2019