UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Ocenené Cenou mesta Košice a Cenou primátora mesta Košice boli aj osobnosti z PF UPJŠ

Verejné ocenenia akými sú Cena mesta Košice, či Cena primátora mesta sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice. Tohto roku boli medzi ocenenými osobnosťami profesor Pavol Sovák, rektor Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, profesor Gabriel Semanišin, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a profesor Alexander Feher, riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ.

Ocenenie pre mladých ekonómov Economicus získala odborná asistenka z ÚMV PF UPJŠ

Držiteľkou ocenenia Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov za rok 2018 sa stala Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD., mladá vedecká pracovníčka z Ústavu matematických vied PF UPJŠ. Medzinárodná odborná porota ocenila jej štúdiu v oblasti predpovedania výnosov akcií a dlhopisov, ktorú publikoval renomovaný magazín Journal of Financial Econometrics.