UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Študentská vedecká konferencia 2018

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 18. apríla 2018 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

Botanika v rádiu

Nová relácia v Rádio Regina východ pod názvom SVET OKOLO NÁS bude mať aj botanickú tematiku. Doktorand Katedry botaniky, RNDr. Martin Pizňak, v nej predstaví polopate život rastlín. Rubrika sa bude vysielať celý rok 2018 a bude mať 12 častí.

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017

Najprestížnejšie vedecké ocenenie Nobelova cena sa udeľuje každý rok za významný alebo prelomový výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo vo fyzike, chémii, medicíne, literatúre a v boji za mier. Na pôde fakulty sa po prvýkrát konalo stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí priblížili študentom, učiteľom a širokej verejnosti problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína.