UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 na UPJŠ - kombinovaná forma výučby

♦  Príkaz rektora č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02.11. do 08.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach (zverejnené 27.102020)
 Príkaz rektora č. 17/2020  k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 26.10. do 30.10.2020 na UPJŠ v Košiciach (zverejnené 23.102020)
♦ Portál pre podporu dištančného vzdelávania

♦  Aktuálna informácia o situácii v súvislosti s COVID-19 na PF UPJŠ v Košiciach k 23. 10. 2020
♦  Aktuálna informácia o situácii v súvislosti s COVID-19 na PF UPJŠ v Košiciach k 18. 10. 2020
♦ Na základe záverov Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach prechádame na výlučne dištančnú formu výučby od 14.10.2020.  

Študentské pomocné sily

Vedenie fakulty sa preto rozhodlo aj v ak. roku 2020/21 podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou odboru, ktorý ste sa rozhodli študovať aktualizované

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

Naše brány sú opäť otvorené

Život na univerzite sa postupne vracia k normálu. Pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení a nariadení zamestnanci od 1. júna 2020 začínajú prezenčne pracovať, skúšať a študenti byť skúšaní

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení. 

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust (RASIT) oslávila Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Na 5. ročníku, ktorý sa konal v sídle OSN v New Yorku, Slovensko zastupovali  Ing. Mária Omastová, DrSc., členka Predsedníctva SAV a profesorka Renáta Oriňákova, prodekanka PF UPJŠ v Košiciach.