UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Coding and Pizza - MLH workshop

Major League Hacking Locahost workshop, organizovaný v rámci medzinárodného hackathonu Hack Košice, je určený študentom fakulty a žiakom stredných škôl sa uskutoční v stredu 26. 09. 2018 o 14:30 h v miestnosti SJ1S24 (videokonferenčná miestnosť)  Jesenná 5

Extrapolácie 2018 – história a budúcnosť IT na Slovensku

V rámci podujatia Extrapolácie 2018 sa dňa 10. októbra 2018, pod záštitou dekana PF UPJŠ, uskutoční sprievodná aktivita  Popoludnie s informatikou, súčasťou ktorej bude stretnutie Klubu učiteľov informatiky a populárno vedecká prednáška  Gamifikácia - ako správne využiť herné prvky vo vyučovaní?

Periodická sústava mladých chemikov sveta

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie IUPAC vyhlásila vytvorenie Periodickej sústavy mladých chemikov sveta. Za každým z vybraných prvkov sústavy sa skrýva jeden zo 118 výnimočných mladých chemikov z celého sveta, ktorí boli a budú na toto ocenenie nominovaní. Medzi úspešných mladých chemikov, za prvok platina,  sa zaradila aj doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied, Katedry fyzikálnej chémie.

18. ročník konferencie ITAT

Ústav informatiky PF UPJŠ je organizátorom 18. ročníka konferencie ITAT, česko-slovenskej  vedeckej konferencie zameranej najmä na prezentáciu výsledkov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti informatiky.  

PF UPJŠ udelila ďalším dvom stredným školám status Partnerská škola

Status  partnerská škola udelila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v priebehu posledných dvoch rokov desiatim stredným školám. K nim sa v úvode akademického roka 2018/2019 zaradili ďalšie dve gymnázia – Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave a Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou

Účasť na Agrokomplexe v Nitre

Súčasťou expozície bola aj ukážka budúcich odevných doplnkov pre ľudí a postrojov pre domáce zvieratá s protikliešťovou ochranou, ktoré sú priebežne testované partnermi projektu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Členmi výnimočnej výskumnej expedície do severných Pyrenejí boli aj zamestnanci z Ústavu geografie PF UPJŠ

Začiatkom augusta 2018 sa  konala expedícia sedemčlenného vedeckého tímu, pod vedením prof. Erica Ferré zo Southern Illinois University v USA, v  juhofrancúzskej oblasti Ariège, do  jaskyne Gouffre Georges nachádzajúcej sa v masíve vrchu Mont Beas (1903 m.n.m) v severných Pyrenejách. Členmi vedeckého tímu boli aj  doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. a Mgr. Jozef Šupinský z Ústavu geografie PF UPJŠ.

Arktické Špicbergy - profesor Bačkor z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ sa stal členom ďalšej medzinárodnej expedície do polárnych oblastí našej planéty

Profesor Martin Bačkor, vedec zaoberajúci sa fyziológiou a ekológiou rastlín v extrémnych podmienkach životného prostredia z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ sa už v roku 2017 po prvý krát zúčastnil unikátnej vedeckej polárnej expedície v Antarktíde. Preto sa 10. augusta tohto roku opakovane zapojil do ďalšej polárnej expedície, tentokrát na arktické Špicbergy s tým, že bude nadväzovať na riešenie niektorých projektov z Antarktídy