UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Deň otvorených dverí - 7.február 2019

DOD začne o 8:30 h stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ich zaujímavými príspevkami  a diskusiou o ich skúsenostiach zo štúdia na našej fakulte a úspešnom uplatnení v praxi...

Ľudská slza „prepojila“ vedu s umením

15. januára 2019 bola v priestoroch Kasárne/Kulturpark v Košiciach verejnosti sprístupnená výstava „Ľudská slza ako umenie“. Pilotný vedecko-umelecký projekt má prostredníctvom obrazov širokej verejnosti priblížiť výsledky niekoľkoročného výskumu vedcov z Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a SAV v Košiciach. Pozorovanie slznej tekutiny pomocou atómového silového mikroskopu začala v roku 2015 docentka Tomečková z LF UPJŠ spoločne s Mgr. Vladimírom Komanickým, PhD., z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, zakladateľom nanolaboratória, kde sa výskum realizoval ...

Profesor z ÚBEV - spolueditorom monografie vydavateľstva Springer

V závere roka 2018 bola vydavateľstvom Springer vydaná monografia Cave Ecology, na ktorej vydaní sa editorsky podieľal prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. z ústavu Biologických a ekologických vied. Je zároveň autorom dvoch z celkového počtu 24 kapitol. Na jej napísaní sa podieľalo 36 autorov z celého sveta …

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

Najprestížnejšie vedecké ocenenie Nobelova cena sa udeľuje každý rok v decembri za významný alebo prelomový výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo vo fyzike, chémii, medicíne, literatúre a v boji za mier. V dňoch 6. a 7. decembra 2018 sa na pôde fakulty po druhýkrát konalo stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí  priblížili nielen študentom a učiteľom stredných škôl, ale aj širokej verejnosti  problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2018 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

Cena akademika Schwarza - ocenenie mladej vedeckej pracovníčky ÚMV PF UPJŠ

Na 50. konferencii matematikov, ktorá sa konala koncom novembra 2018 v Jasnej pod Chopkom, boli vyhlásené aj výsledky súťaží organizovaných Slovenskou matematickou spoločnosťou.
Medzi ocenených sa tohto roku zaradila RNDr. Mária Maceková, PhD. z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, ktorá získala 2. miesto v súťaži akad. Štefana Schwarza za rok 2018 za súbor prác z oblasti teórie grafov.