UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 18.9.2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach...

UPJŠ v Košiciach sa pripája ku klimatickému štrajku

Vedenie UPJŠ a členovia rozšíreného kolégia rektora UPJŠ v reakcii na výzvu hnutia Fridays For Future Slovensko k zapojeniu sa do Klimatického štrajku vyzývame zamestnancov a študentov k podpore tejto aktivity.

Študentské pomocné sily

Zapojte sa do činnosti Študentských pomocných síl - môžete tak vedomostne rásť v odbore, ktorý študujete či užitočne tráviť voľný čas...