UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

Profesor Stanislav Jendroľ z Ústavu matematických vied PF UPJŠ bol dňa 21. 4. 2018 ocenený čestným titulom Doctor honoris causa, ktorý mu udelila Technická univerzita Ilmenau (Spolková republika Nemecko)

Botanika opäť vo vysielaní rádia Regina

V relácii Rádia Regina s názvom SVET OKOLO NÁS, opäť pokračuje rubrika venovaná botanickej tematike.  Doktorand Katedry botaniky ÚBEV PF UPJŠ RNDr. Martin Pizňak, v nej predstaví „polopate“ život rastlín v ďalších štyroch častiach

Workshop v rámci projektu UVP Technicom II

V rámci realizácie projektu UVP Technicom II sa uskutoční workshop, ktorého cieľom je informovať riešiteľov projektu, prizvaných členov vedenia univerzity, hostí ako aj ďalších záujemcov o príprave a zabezpečení služieb pre udržateľný chod UVP TECHNICOM a prediskutovať východiská pre ďalšiu udržateľnosť výsledku projektu.

DNA Day na pôde Univerzity P. J. Šafárika

Medzinárodným dňom DNA je 25. apríl, kedy si na celom svete pripomíname zverejnenie objavu o dvojvláknovej štruktúre DNA v roku 1953 a ukončenie projektu sekvenovania ľudského genómu v apríli roku 2003. Tento významný deň sme si po prvýkrát pripomenuli aj na pôde našej univerzity a fakulty, formou prednáškového popoludnia. Jeho iniciátorkou bola pani profesorka Eva Čellárová, vedúca Katedry genetiky ÚBEV PF UPJŠ.

Celosvetový deň žien v IT je opäť tu

Každoročne sa každý štvrtý štvrtok v mesiaci apríl koná GIRL`S Day - celosvetový deň žien v IT.  IT podniky, inštitúcie či organizácie vo vyše 166 krajinách sveta otvárajú v tento deň svoje brány študentkám stredných škôl, ktoré tak majú jedinečnú príležitosť nahliadnuť do záhad sveta IT.
www.girlsday.sk

Výzva – 2% z dane

Aj v tomto roku je možné podporiť rozvojové aktivity našej fakulty poukázaním 2% z dane Občianskemu združeniu PRÍRODOVEDEC.