UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Jednou z dvoch víťaziek 5. ročníka Ceny Crytur je študentka chémie PF UPJŠ

5. ročník „Ceny Crytur“ má dve jednoznačné víťazky. Prvú cenu získali Dominika Capková z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a študentka z pražského ČVUT. Porota zložená z vedeckých pracovníkov Crytur spol. s.r.o. hodnotila takmer štyridsať diplomových prác z oblasti materiálových vied, autormi ktorých boli študenti českých ale aj slovenských vysokých škôl.

PRAEMIUM ALUMNI 2018 - Alma mater ocenila 39 učiteľov - nositeľov tvorivého prírodovedného vzdelávania mládeže

Rok 2018 je pre Prírodovedeckú fakultu významný tým, že si prírodovedci pripomínajú 55. výročie vzniku svojej alma mater. Päťdesiatpäť rokov jej pôsobenia a úspechov sa pretavilo do viacerých oficiálno  – spoločenských podujatí organizovaných pre absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť. Jedným z dvoch najvýznamnejších podujatí bolo Stretnutie absolventov PF UPJŠ, ktoré sa konalo dňa 26. mája 2018...

Prírodovedecká fakulta UPJŠ je opäť spoluorganizátorom 57. floristického kurzu Slovenskej a Českej botanickej spoločnosti

V dňoch 1. júla – 7. júla 2018 v Bardejove sa uskutoční 57. floristický kurz, na ktorom sa stretne viac ako sto účastníkov, profesionálnych botanikov a botanikov – amatérov, študentov a ďalších záujemcov o botaniku, ktorí budú skúmať širšie okolie Bardejova a zároveň sa od vedúcich exkurzií učiť spoznávať rastliny tohto regiónu.

Laureátkou súťaže L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2018

v kategórii do 35 rokov sa stala doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Katedry fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach. Presadila sa prácou Nové katódové materiály na báze nanoštruktúrovaných kompozitov síra-uhlík pre Li-iónové batérie.

Vzdelávací pobyt učiteľov fyziky v CERNe

V dňoch 16-24.júna 2018 sa uskutoční v poradí už siedmy vzdelávací pobyt učiteľov fyziky v CERNe. Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku – Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií a exkurzie budú zabezpečované špičkovými slovenskými a českými odborníkmi v tejto oblasti.