UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Finalistkami Ceny Dionýza Ilkoviča 2018 sa stali nominantky Prírodovedeckej fakulty

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach nominovala na ocenenie Cena Dionýza Ilkoviča 2018 učiteľov, ktorí sa dlhodobo venujú mládeži aj v rámci mimoškolskej činnosti. Z trojice úspešných  finalistov sú dve nominantky PF UPJŠ: RNDr. Jana Plichtová, bývala absolventka fakulty, učiteľka informatiky  na Gymnáziu Alejová v Košiciach a PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD., učiteľka matematiky, informatiky a fyziky z Gymnázia J.A. Raymana v Prešove.   

Slávnosť imatrikulácie študentov I. ročníka

Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa 9. novembra 2018 zaplnila študentmi prvého ročníka Prírodovedeckej fakulty, ktorí v tento deň boli slávnostne imatrikulovaní do stavu vysokoškolských študentov.

Úspech študentov chémie na celoslovenskej ŠVK s medzinárodnou účasťou

V rámci sekcie Analytické separačné metódy 20. ročníka ŠVK pod názvom  Chémia a technológie pre život, obsadila 3. miesto Bc. Klaudia Zapletalová, študentka Katedry analytickej chémie Ústavu chemických vied. V sekcii Anorganická chémia sa na 4. mieste umiestnil Bc. Richard Smolko, študent Katedry anorganickej chémie ÚCHV. 

8. medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2018

V dňoch 24. – 26. 10. 2018 sa v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ a Obecného úradu v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi uskutočnil ôsmy ročník Medzinárodného geografického kolokvia, ktorého hlavným organizátorom bol Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 05. novembra 2018 do 11. novembra 2018

Periodická sústava mladých chemikov sveta

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie IUPAC vyhlásila vytvorenie Periodickej sústavy mladých chemikov sveta. Za každým z vybraných prvkov sústavy sa skrýva jeden zo 118 výnimočných mladých chemikov z celého sveta, ktorí boli a budú na toto ocenenie nominovaní. Medzi úspešných mladých chemikov, za prvok platina,  sa zaradila aj doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied, Katedry fyzikálnej chémie.

PF UPJŠ udelila ďalším dvom stredným školám status Partnerská škola

Status  partnerská škola udelila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v priebehu posledných dvoch rokov desiatim stredným školám. K nim sa v úvode akademického roka 2018/2019 zaradili ďalšie dve gymnázia – Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave a Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou

Účasť na Agrokomplexe v Nitre

Súčasťou expozície bola aj ukážka budúcich odevných doplnkov pre ľudí a postrojov pre domáce zvieratá s protikliešťovou ochranou, ktoré sú priebežne testované partnermi projektu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach