UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2021 / ONLINE prednášky

Aj v Košiciach sa študujú témy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny. Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na ONLINE stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2021 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcu študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre volebný obvod bakalárskeho a magisterského štúdia medziodborových a učiteľských študijných programov na funkčné obdobie rokov 2019 – 2021

Zodpovedný protest za slobodné univerzity

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa stotožňujú s uznesením Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika k novele zákona o vysokých školách, ktoré bolo prijaté na zasadnutí AS UPJŠ dňa 28. októbra 2021.