UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022

Záznam: slávnostný príhovor rektora UPJŠ, program otvorenia akademického roka
Záznam: seminár Pavol Jozef Šafárik
Náhľad: publikácia Universitas Cassoviensis a tradícia univerzitného vzdelávania v Košiciach pred vznikom UPJŠ

Podpora reformy ochrany prírody

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyjadruje podporu novele zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podporujú Petíciu za reformu národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku („Osloboďme národné parky“). 

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov......a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na PF UPJŠ v Košiciach.

Cena dekana 2020

Cena dekana, ktorá je udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v kategóriách pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosť a rozvoj fakulty bola za rok 2020 udelená týmto zamestnancom a doktorandom našej fakulty

Protestné vyhlásenie

Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ k novele Zákona o vysokých školách a Národného plánu obnovy a odolnosti

Digitálna transformácia vzdelávania učiteľov

Na našich základných a stredných školách sú naďalej učitelia s nízkou alebo nedostatočnou úrovňou digitálnych zručností. Preto proces akreditácie v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorý sa rozbieha na vysokých školách, je jednou z príležitostí ako tento stav zmeniť