Prejsť na obsah

Aktuality

Vedenie fakulty ostáva na čele PF UPJŠ aj v ďalšom funkčnom období

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., uviedol vo štvrtok 1. júna 2023 do funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., ktorý vo funkcii dekana PF UPJŠ pôsobil aj predchádzajúce funkčné obdobie (2019 – 2023). Slávnostná inaugurácia sa konala v Historickej aule univerzity. Docenta Sotáka … Čítať ďalej
2. júna 2023

Výsledky volieb kandidáta na obsadenie funkcie dekana

Oznámenie výsledkov voľby kandidáta na dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24. mája 2023 bola na riadnom zasadnutí Volebného zhromaždenia v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, štatútom UPJŠ a Zásadami voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana fakulty uskutočnená voľba kandidáta na funkciu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na základe … Čítať ďalej
25. mája 2023

60 rokov vedou meníme svet

O výročí fakulty, o jej míľnikoch a súčasnej ponuke štúdia hovorila vo vysielaní magazínu Regina v RTVS2 prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj na PF UPJŠ Renáta Oriňaková.
19. apríla 2023

Študuj na UPJŠ