UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zaži aké je to byť prírodovedcom – letné tábory pre žiakov ZŠ

Aj tento rok Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie letné tábory pre žiakov základných škôl. V mesiaci júl sa uskutočnia dva turnusy denných táborov na pôde fakulty a na konci prázdnin týždňový pobytový tábor v Danišovciach.

 Denný IT tábor

Náplňou denných  IT táborov je spoločne vniknúť do tajov prírodných vied, matematiky a informatiky. Primárnou cieľovou skupinou sú opätovne žiaci základných škôl, u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a zároveň usmerniť  pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

1. turnus:

8. – 12. júla 2019, určený pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda – kvarta osemročných gymnázií v šk. roku 2018/2019

Prihlasovanie

2. turnus:

15. – 19. júla 2019, určený pre žiakov 5. – 6. ročníka základných škôl, príma osemročných gymnázií

Prihlasovanie

Letný pobytový tábor 

Tábor bude zameraný na zážitkové aktivity a hry so zameraním na prírodné vedy, matematiku a IT. Aktivity, aj keď budú prebiehať zážitkovo, budú smerované k rozvoju algoritmických zručností, podpore prírodných vied a matematiky. Okrem zážitkových aktivít budú v ponuke prednášky o aplikácii IT v prírodných vedách, aplikácii prírodných vied a ich popularizácii. Tento pobytový tábor je primárne určený žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ. Výber účastníkov bude realizovaný s dôrazom na celoslovenské zastúpenie účasti spomedzi prihlásených záujemcov.

Prihlasovanie

 

Posledná aktualizácia: 21.05.2019