UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Komunita profesorov PF UPJŠ sa rozšírila o nového člena

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dňa 11. júna 2019 nových vysokoškolských profesorov.

V priestoroch Prezidentského paláca odovzdal menovacie dekréty 37 osobnostiam, medzi ktorými bol aj docent Vladimír Zeleňák, vedecký pracovník Ústavu chemických vied PF UPJŠ. Docent Zeleňák bol vymenovaný za profesora v odbore anorganická chémia.

Srdečne gratulujeme!

 

Zoznam všetkých vymenovaných profesorov a fotogaléria

Posledná aktualizácia: 12.06.2019