UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Termíny prijímacieho konania na doktorandské štúdium

pre akademický rok 2019/2020 v študijných programoch:

Diskrétna matematika18.6.2019 o 13.00 h v seminárnej miestosti na ÚMV, Jesenná 5
Progresívne materiály  – 17.6.2019 o 8.00 h  v knižnici KFKL, Park Angelinum 9
Biofyzika25.6.2019 o 13.30 h v knižnici KBF ÚFV, Jesenná 5
Teoretická fyzika25.6.2019 o 9.00 h v knižnici KTFAF, Park Angelinum 9
Jadrová a subjadrová fyzika20.6.2019 o 9.30 h v knižnici KFKL ÚFV, Park Angelinum 9
Teória vyučovania fyziky28.6.2019 o 9.30 h v knižnici KFKL ÚFV, Park Angelinum 9
Organická chémia - 28.6.2019 o 8.00 h v knižnici KOCH, Šrobárova 2
Anorganická chémia27.6.2019 o 9.00 h  v knižnici KACH, Šrobárova 2
Analytická chémia27.6.2019 o 10.00 h v knižnici KFANCH, ul. Kostlivého
Biochémia27.6.2019 o 8.00 h v knižnici KBCH, Šrobárova 2
Genetika25.6.2019 o 11.15 h na ÚBEV v seminárnej miestnosti, 3. posch, Šrobárova 2 
Molekulárna cytológia  - 25.6.2019 o 10.00 h na ÚBEV, v semin. miestnosti, 3. posch., Šrobárova 2
Fyziológia živočíchov25.6.2019 o 13.00 h na ÚBEV v seminárnej miestnosti,3. posch., Šrobárova 2
Fyziológia rastlín20.6.2019 o 14.00 h miestnosťč. 230 na ÚBEV, Mánesova 23
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií25.6.2019 o 9.00 h na ÚBEV v seminárnej miestnosti, 3. posch., Šrobárova 2
Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme – 19.6.2019 o 9.00 h, miestnosť č. 207, Jesenná 5 
Informatika –  25.6.2019 o 9.30 h multiseminárna miestnosť (SJ0515), na ÚINF, Jesenná 5

Posledná aktualizácia: 14.06.2019