UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Letná škola poznávania krajiny s dynamickou vizualizáciou, hmatateľnou interakciou a UAV-lidar

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach organizuje v dňoch 15. – 18. júla 2019 Letnú školu  poznávania krajiny, ktorá je prednostne určená pre študentov magisterského a doktorandského štúdia. Pozvaní sú aj post-doc výskumníci a účastníci z geopriestorových obchodných alebo vládnych organizácií.

Aktivita bude organizovaná formou prednášok, praktických cvičení a ukážkou technológie v odbore. Praktické školenie sa bude konať v počítačovom laboratóriu a potrebným softvérom.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 10.07.2019