UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

71. Zjazd chemikov z Česka a Slovenska

V termíne 9. – 13. septembra 2019 sa vo Vysokých Tatrách stretnú chemici z Čiech a Slovenska na 71. Zjazde chemikov. Program zjazdu bude pozostávať z plenárnej prednášky "Dynamic Molecular Systems - From switches to motors“, ktorú prednesie profesor Ben L. Feringa, holandský chemik a profesor Stratinghovho chemického ústavu Univerzity v Groningene, špecializujúci sa na molekulárne nanotechnológie. Profesor Feringa bol v roku 2016 ocenený za spoločnú prácu s Francúzom Jeanom-Pierre Sauvagom a Britom Fraserom Stoddartom Nobelovou cenou za chémiu - „Design a syntéza molekúl s kontrolovanými pohybmi, ktoré dokážu plniť určité úlohy, ak im je dodaná energia“, respektíve pre ich vývoj tzv. molekulárnych strojov.

Účasť na prednáškach potvrdili aj Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.; doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.; doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., Ing. Miroslav Kríž, PhD.; prof. Ing Ján Labuda, DrSc.; doc. Ing. Ján Reguli, CSc., či doc. Ing Dušana Veliča, DrSc. Konferencia bude taktiež pozostávať z odborných sekcií s krátkymi prezentáciami, ktoré budú zakončené posterovými prezentáciami a spoločenskými večermi. Najlepším posterom budú v závere zjazdu slávnostne udelené ceny, medzi nimi aj Cena Schimadzu 2019. Pre účastníkov je pripravená návšteva likérky KARLOFF či výlety do tatranskej prírody.

História chemických zjazdov sa začala v roku 1880, kedy sa v Prahe konal „První sjezd českých lékařův a přírodozpytcův". Od tohto zjazdu už uplynulo storočie a v posledných rokoch sa zjazdy chemikov striedavo konajú v Čechách a na Slovensku pod záštitou Chemických spoločností. Kým v Čechách sa zjazdy konajú v rôznych mestách, na Slovensku sú už niekoľko rokov situované vo Vysokých Tatrách. Chemické zjazdy sú každý rok obohatené o zaujímavé plenárne prednášky, ktoré sú prezentované významnými svetovými vedcami, nositeľmi Nobelových cien, či poprednými Českými a Slovenskými osobnosťami Chemických spoločností. Laureáti Nobelovej ceny za chémiu, ktorí sa zúčastnili Zjazdu chemikov, sú Ahmed Zewail, Gerhard Ertl, či Jean-Marie Lehn.

Posledná aktualizácia: 09.09.2019