UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci  
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019,
ktoré sa uskutočnia v dňoch od 04. novembra 2019 do 10. novembra 2019


Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

1.

názov podujatia: XXVII. Prírodovedecká čajovňa: O možnostiach existencie života vo vesmíre z pohľadu astronóma a biológa (Mimozemský život – áno či nie?)
typ podujatia: prednášky
  1. Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ: doc. Mgr. Š. Parimucha, PhD.
  2. Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ: doc. RNDr. P. Pristaš, CSc.
dátum podujatia: 06.11.2019
čas podujatia:  13:00 – 15:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť 
stručný popis podujatia: Neformálna prednáška o možnostiach výskytu života vo vesmíre. Planéta Zem je jediným známym miestom v celom vesmíre, kde existuje život. Život podobný tomu pozemskému sme hľadali, doteraz neúspešne, aj vo vesmíre. Na spoločnú tému o možnosti existencie mimozemského života vo svetle nových objavov budú diskutovať astronóm a biológ. 
organizátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátor: Ústav fyzikálnych vied a Ústav biologických a ekologických vied  PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania:  študovňa Angely Merici, Park Angelinum 9 (vchod z Jesennej 5)

Ústav biologických a ekologických vied

2.
názov podujatia: Rakovina alebo keď sa bunky zbláznia
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia: 05.11.2019
čas podujatia: 10:00 – 11:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Rakovinové ochorenia sú po kardiovaskulárnych druhou najčastejšou príčinou úmrtí vo väčšine krajín sveta. Rakovina je viacstupňový proces, často prebiehajúci roky až desaťročia. Aj keď nepoznáme vždy príčinu jej vzniku, mnohé faktory, ktoré ju spôsobujú, sú známe. Nie vždy sa im však dá vyhnúť, preto je potrebné sústrediť sa na možnosti prevencie. Prednáška je venovaná popisu postupnej premeny normálnych buniek na zhubné, látkam, ktoré túto premenu vyvolávajú a tiež spôsobom ako znížiť riziko, resp. oddialiť vznik rakoviny.
organizátor:  Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ (doc. RNDr. B. Bojková, PhD.)
miesto konania: RB pavilón, miestnosť RBL1, Moyzesova 11

3.
názov podujatia: Voňavý príbeh silíc
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia: 06.11.2019
čas podujatia:  13:30 – 14:30
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Voňavá prednáška o skupine rastlinných látok ― siliciach. Ako vzniká príbeh o mentole? Tieto prchavé látky sú produktmi metabolizmu rastlín a slúžia najmä na ochranu pred bylinožravcami. Silice majú veľké uplatnenie nielen v rôznych oblastiach výroby a priemyslu, ale zasahujú aj do intímnych častí nášho života ako pamäť či žalúdok.
organizátor: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ (RNDr. M. Romanovová)
miesto konania:  RB pavilón, miestnosť RBL1, Moyzesova 11

4.
názov podujatia: ZOOFYZ stretnutie
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia: 07.11.2019
čas podujatia: 15:00 – 16:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, odborná verejnosť, mládež
Stručný popis podujatia: Stretnutia ZOOFYZ preberajú vždy aktuálne témy zo života študentov a vedcov na univerzite. Na tomto stretnutí sa dozvieme niečo nové o výskume v arktických oblastiach a výskume jašteríc v Španielsku.

organizátor: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ (RNDr. Petra Hradická)
miesto konania: RB pavilón, miestnosť RBL4, Moyzesova 11

 5.
názov podujatia: Biologická podstata stresu
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia:  05.11.2019
čas podujatia:      10:00 – 11:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Stres patrí ku každodennému životu nás všetkých. Stal sa našou súčasťou a bol ňou už od nepamäti. Čo sa deje v našom organizme počas stresu? Načo je vlastne stres dobrý? Je stres dobrý alebo zlý? Na toto všetko máme odpoveď. Príďte sa to dozvedieť.
organizátor: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ (RNDr. T. Kisková, PhD., Mgr. A. Leškaničová) 
spoluorganizátori: IMS EF UMB 
miesto konania:  IMS EF UMB, Francisciho 910/8 v Poprade

6.
názov podujatia: Marketingový príbeh Aspirínu
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia:  07.11.2019
čas podujatia:  10:00 – 11:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Ako vznikol Aspirín? Ako prebiehala vojna o jeho „otcovstvo“ a o jeho patenty? Aké bolo veľké sprisahanie v jeho pozadí? A čím bola výnimočná a priekopnícka marketingová komunikácia tohto lieku? 
organizátor: IMS EF UMB (Ing. Lucia Bartková, PhD.)
spoluorganizátor:  Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: RB pavilón, Moyzesova 11

7.
názov podujatia: Ako zvládať záťažové situácie
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia: 07.11.2019
čas podujatia: 12:00 – 13:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Dnešná doba je charakterizovaná nedostatkom času, zrýchleným tempom fungovania a záplavou neúmerného množstva informácií. Slovné spojenie „som v strese“ sa už stalo zaužívanou dennou frázou. V pracovnom i osobnom živote možno pozorovať, ako ľudia riešia rozličné situácie rôznymi spôsobmi. Niektorí jednotlivci sa dokážu s istou záťažovou situáciou vysporiadať lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie, kým pre iných predstavuje zdroj problémov. Mnohí ľudia sa s nimi dokážu vyrovnať sami, no sú aj takí, ktorí potrebujú pri ich zvládaní pomoc druhého človeka. O základných metódach a technikách zvládania či prevencie záťažových situácií sa dozviete, a aj si ich vyskúšate, na tejto prednáške.
organizátor:  IMS EF UMB (PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.)
spoluorganizátori: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: RB pavilón, Moyzesova 11

Ústav fyzikálnych vied

8.
názov podujatia: Ako sa fotí čierna diera?
typ podujatia: prednáška, beseda
dátum podujatia:  05. 11. 2019
čas podujatia:    18:00 – 21:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť  (väčšie deti, mládež a dospelí)
stručný popis podujatia: Popularizačná prednáška, ktorú prednesie doc. RNDr. Rudolf Gális PhD. v plane-táriu Centra voľného času. Súčasťou podujatia bude projekcia hviezdnej oblohy a za jasného počasia pozorovanie objektov večernej oblohy pomocou ďalekohľadu.
organizátor: Centrum voľného času Košice, pracovisko Popradská 86, Planetárium
spoluorganizátor/i: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach (doc. RNDr. Rudolf Gális PhD.)
miesto konania: Planetárium (miestnosť č. 144),  Popradská 86, Košice
webová stránka podujatia: http://www.cvckosice.sk
 
9.
názov podujatia: Deň vedy
typ podujatia:  prednáška
dátum podujatia: 06.11.2019
čas podujatia:   10:00 hod. - 11:30 hod.
cieľová skupina podujatia: žiaci 1 - 4. ročníka 4-roč. gymnázia a paralelných roč. 8-roč. gymnázia         
stručný popis podujatia: V rámci podujatia odznejú popularizačnou formou dve prednášky: Fyzikálny program na LHC a CERN - posúvanie hraníc ľudského poznania.
organizátor: Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči
spoluorganizátor: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach (doc. RNDr. M. Bombara, PhD.)
miesto konania:  Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči, Kláštorská 24
 
10.
názov podujatia:  Seminár z fyziky kondenzovaných látok: 
“Štruktúra a magnetické vlastnosti kompaktovaného práškového materiálu NiFeMo”, 
prednášajúci: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ (prof. RNDr. P. Kollár, DrSc.)
typ podujatia: prednáška 
datum podujatia: 07.11.2019
čas podujatia:   13:30 – 14:30
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť, SAV, UPJŠ, študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia na programoch FKLm, FKLd, PMd 
stručný popis podujatia: Prednáška je venovaná najnovším výsledkom výskumu magneticky mäkkého kompaktovaného práškového materiálu NiFeMo, s dôrazom na analýzu vplyvu demagnetizačného poľa na maximálnu a diferenciálnu susceptibilitu a na analýzu strát z hľadiska využitia materiálu pri premgnetovaní v kvázistatickom režime a pri nízkych frekvenciách.
organizátor: Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Aula prof. J. Daniel-Szabóa (SA1A1/P1), Park Angelinum 9
 
11.
názov podujatia: Fyzikálny náboj
typ podujatia: súťaž
dátum podujatia:  08.11.2019
čas podujatia:  09:30 – 14:30
cieľová skupina podujatia: žiaci stredných škôl
stručný popis podujatia: Medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov
organizátor: Trojsten, Strom, Fykos, 
spoluorganizátor/i: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach,  UK v Bratislave
miesto konania:   Aula RB0A5  Šrobárova 2,  areál Rektorátu UPJŠ v Košiciach
webová stránka podujatia: https://physics.naboj.org/
 
Ústav geografie

12.
názov podujatia: Vulkanizmus južného Talianska (Kampánia, Sicília, Liparské ostrovy)
typ podujatia: prednáška 
dátum podujatia: 05. 11. 2019
čas podujatia: 14:30 – 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Cieľom prednášky je oboznámiť účastníkov podujatia s problematikou vulkanickej činnosti v regióne južného Talianska, kde sa nachádzajú viaceré činné sopky ako Etna, či Stromboli, ktoré pozitívne (cestovný ruch), ale aj negatívne (ohrozenie ľudí a ich majetku) ovplyvňujú život obyvateľov. 
organizátor: Ústav geografie Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr. Imrich Sládek, PhD.)
miesto konania:  učebňa  SJ2P13, 2. poschodie, Jesenná 5  

Ústav chemických vied

13.
názov podujatia: New trends in chemistry, Research and Education
typ podujatia: konferencia
dátum podujatia:  08.11.2019
čas podujatia: 08:00 ― 18:00
cieľová skupina podujatia:   odborná verejnosť, študenti
stručný popis podujatia:  4. ročník konferencie Ústave chemických vied PF UPJŠ venovanej najnovším 
výsledkom v oblasti chémie.

Organizátor: Ústav chemických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Aula M5 ÚCHV PF UPJŠ, Moyzesova 11  
webová stránka podujatia:https://uchv.science.upjs.sk/index.php/aktuality

14.
názov podujatia: Chémia v praktickom živote
typ podujatia:  prednáška  Pohľad do vnútra nanopórov: od štruktúrnej dokonalosti k funkčným materiálom
(prof. RNDr. V. Zeleňák, DrSc)
dátum podujatia: 06.11.2019
čas podujatia:   10:00 hod. – 12:00 hod.
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
stručný popis podujatia: V rámci prednášky bude predstavené použitie anorganických nanomateriálov na riešenie ekologických výziev dnešnej spoločnosti. Dôraz bude kladený na predstavenie materiálov pre záchyt oxidu uhličitého a uskladnenie vodíka ako čistého zdroja energie v budúcnosti. Taktiež budú predstavené anorganické materiály ako pokrokové nosiče liečiv.
organizátor: Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v Bratislave
spoluorganizátor: Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach 
miesto konania: Dom ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava
webová stránka podujatia: 
http://www.zsvts.sk/wp-content/uploads/2019/09/POZV%C3%81NKA-na-SEMIN%C3%81R-ZSVTS-2019.pdf

Ústav informatiky

15.
názov podujatia:  Ako využiť senzory smartfónu na zistenie svojej polohy v budove
typ podujatia:  prednáška
dátum podujatia:  06.11.2019
čas podujatia:  13:00 ― 14:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
stručný popis podujatia:    Určenie polohy používateľa v budove bez dostupnosti GPS je základným predpo-
kladom funkčnej aplikácie pre indoor navigáciu. V príspevku si ukážeme komplexné riešenie lokalizácie používateľa v budove  pomocou  smartfónu so zašumenými  senzormi. Jedným z komponentov riešenia je
použitie  bayesovského  filtra. Popíšeme  metódu Advanced Point-Mass ako implementáciu bayesovského
filtra a jej aplikáciu na problém  indoor lokalizácie. Táto metóda vo všeobecnosti  dosahuje sľubné výsled-
ky v porovnaní s mriežkovým a časticovým filtrom. Budú  tiež  spomenuté aktuálne trendy v tejto oblasti a
skúsenosti zo súťaže v indoor lokalizácii v reálnom prostredí v nákupnom centre vo Francúzsku a v budo-
ve univerzity v Taliansku.

organizátor: Ústav informatiky PF UPJŠ                                     
miesto konania: miestnosť LIDA, Jesenná 5
webová stránka: http://sui.ics.upjs.sk/

Ústav matematických vied

16.
názov podujatia: Slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára KOKOS
typ podujatia: seminár
dátum podujatia:  05.11.2019
čas podujatia:   14:00 - 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť na pozvánky
stručný popis podujatia: slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára s pozvanou prednáškou
organizátor: Oddelenie diskrétnej matematiky Ústavu matematických vied PF UPJŠ
miesto konania: ÚMV PF UPJŠ, Jesenná 5

17.
názov podujatia: Miléniový problém Riemannova hypotéza
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia: 05.11.2019
čas podujatia:     10:00 - 11:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
stručný popis podujatia: V prednáške si povieme niečo o sčítaní nekonečne veľa čísel, o niektorých čudných praktikách s tým súvisiacich a o niektorých rovnostiach, ktoré rovnosťami vlastne ani nie sú. Ďalej si vysvetlíme, čo je to Riemannova zeta-funkcia a hypotéza, ktorú v roku 1859 vyslovil Bernhard Riemann (1826-1866) o jej nulových bodoch. Pokúsime sa vysvetliť, prečo je dôležité vyriešiť túto hypotézu (alebo sa tak už stalo?), aké sú jej aplikácie a s čím všetkým Riemannova hypotéza súvisí. 
organizátor: Ústav matematických vied PF UPJŠ 
miesto konania: Seminárna miestnosť SJ1S78, PF UPJŠ, Jesenná 5

18.
názov podujatia: Data Analytics Meetings – Computer Vision Applications of Deep Learning
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia: 06.11.2019
čas podujatia:     16:00 – 17:30
cieľová skupina podujatia:  mládež, odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Stanislav Hrivňak a Ondrej Palkoci zo spoločnosti GlobalLogic predstavia svoje najnovšie projekty aplikácií umelej inteligencie. Tie zahŕňajú mobilnú aplikáciu pre diabetikov, rozpoznávanie ultrazvukových snímok a aplikácie využiteľné v smart domácnostiach. 
organizátor: Ústav matematických vied PF UPJŠ
spoluorganizátor: Ústav informatiky PF UPJŠ
miesto konania: Videokonferenčná miestnosť ÚMV, Jesenná 5
webová stránka podujatia: https://dam.science.upjs.sk/

 

        doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
                   dekan PF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 05.11.2019