UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Cena Dionýza Ilkoviča 2019 putovala i do rúk učiteľky nominovanej dekanom PF UPJŠ

Dobrých učiteľov je veľa, ale iba niektorí sú výnimoční. A práve takéto osobnosti si všíma Nadácia Dionýza Ilkoviča, ktorá už po tretíkrát ocenila výnimočných pedagógov a mentorov za ich prácu a prínos  pre mimoškolskú činnosť žiakov základných a stredných škôl v oblasti matematiky, fyziky, chémie a informatiky.

Jednou z troch finalistov je v tomto ročníku aj informatička Ing. Angelika Hanesz, absolventka rozširujúceho štúdia informatiky na PF UPJŠ, ktorú na Cenu Dionýza Ilkoviča nominoval dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.   

Inžinierka Hanesz svojím pracovným zanietením, prístupom a výsledkami v mimoškolskej práci s mládežou v oblasti informatiky neustále potvrdzuje, že je výnimočným pedagógom a človekom, ktorý svojim žiakom odovzdáva svoje vedomosti, svoj voľný čas, kus seba a motivuje ich k zmysluplnej činnosti, tímovej práci zahrňujúcej spoluprácu, toleranciu, disciplínu ale i  vedomostné  zdokonaľovanie sa a radosť zo spoločne dosiahnutých cieľov a úspechov.
S Legom určeným na stavbu robotov sa prvýkrát stretla na školení na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nadchlo ju to tak, že od roku 2011 sa venuje vedeniu Robotickej dielne pre talentované deti, príprave žiakov na súťaž First Lego League (FLL) či Robo Cup Junior. Lego využíva na viacerých krúžkoch so žiakmi základných aj stredných škôl nielen v Buzici, ale aj v Košiciach. Práve v Košiciach vedie tím žiakov s názvom Talentum. V súčasnosti má tento tím na konte víťazstvo na celosvetovom kole FLL v Talline, striebro z Japonska či vynikajúci výsledok zo San José v Kalifornii. V roku 2018 si jedno zo svojich súťažných riešení, spôsob na odhaľovanie porúch vodovodného potrubia v stenách, patentovali.
Svoje bohaté skúsenosti odovzdáva aj učiteľom v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v rámci ktorého pracuje ako tútorka metodík a učebných textov, lektorka kontinuálneho vzdelávania a vedúca záujmových útvarov. 
Angelika Hanesz je svojim pracovným nasadením, dosiahnutými úspechmi, no najmä prístupom k práci i svojim zverencom  inšpiráciou aj pre ďalších nasledovníkov. 

Najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy v rámci mimoškolskej činnosti:

2015: 3. miesto tímu Talentum SAP na FIRST LEGO League World Festival 2015 v americkom St. Louise
2016: Vďaka 7. miestu v súťaži 26 tímov z krajín V4, Nemecka, Švajčiarska a Rakúska sa dokázali kvalifikovať aj do európskeho finále, kde súperili s 90 tímami zo 40 krajín. V Španielsku (Tenerife) dokázal ich robot získať maximálny možný počet bodov, na ktorý bol skonštruovaný, pričom ho porota dokonca vyhlásila za víťaza v kategórii oceňujúcej mechanický design – Mechanical Design Award. Patrí im 3.miesto v kategórii Robot game v otvorenom európskom finále FLL.
RoboCup 2016 - 3.miesto v Nemeckom Lipsku, v kategórii Cospace Resuce Secondary
2017: V rámci stredoeurópskeho finále FIRST LEGO League (FLL) skončil tím TalentumSAP na celkovo 2. mieste, kategória Team work. V bavorskom meste Regensburg v konkurencii 24 tímov zo siedmych krajín zaknihoval najlepšie umiestnenie tímu zo Slovenska v histórii tejto robotickej súťaže a vybojoval si aj účasť v kvalifikácii na Svetový festival FLL v americkom St. Louis. Tu v najpopulárnejšej kategórii Robot Game, získal team TalentumSAP celkové 12. miesto zo 108 tímov.
2. miesto ROBO CUP 2017, Nagoya Japonsko, kategória Junior Rescue Cospace
2018: 2. miesto RoboCup 2018, Montreal, 18-22. jún 2018
Absolútny víťaz svetové finále First Lego League 6-8. jún 2018, Tallin, Estónsko
5. miesto FLL Aachen, 17-18.3.2018, 1. miesto Robot Design, 2. miesto Research Project

Ako mentorka tímu TALENTUM SAP:

1. miesto  na stredoeúropskom semifinálne FFL Semi Final Slovakia Chzech Republic2019, Bratislava,
2. miesto s výskumným projektom a celkovo 14. miesto na FLL Central Europe Final – Bregenz 2019 29. – 30. marec
3. miesto spomedzi 96 tímov zo 40 štátov na FLL Open International Turkey 2019, 22.-26.máj 2019 Izmir, Turecko

Posledná aktualizácia: 13.11.2019