UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentské pomocné sily

Milé študentky, milí študenti,

v zmysle Smernice dekana pre obsadzovanie pozícií študentských pomocných síl vám ponúkame témy pre letný semester 2019/20.

Zoznam vypísaných tém podľa pracovísk ÚFV, ÚCHV, ÚBEV, ÚMV, ÚINF, ÚGV, CAI, dekanát a kategórií:

  • študentská pomocná vedecká sila,
  • študentská pomocná pedagogická sila,
  • študentská pomocná technická sila,
  • študentský ambasádor.

Zoznam vypísaných tém podľa pracovísk a detailnejšie informácie nájdete v autorizovanej zóne AIS2 (Nové správy - Správy o dokumentoch).

Ako sa môžete prihlásiť

  • Vyberte si jednu až dve témy, ktoré Vás zaujali.
  • Napíšte motivačný list, v ktorom uvediete názov témy, meno tútora a stručne predstavíte svoju motiváciu, prečo ste sa rozhodli pracovať na zvolenej téme spolu s uvedením Vašich predpokladov pre túto tému. Ak ste si vybral(a) dve témy, v motivačnom liste sa vyjadrite ku každej téme. Môžete byť vybratý(á) najviac na jednu.
  • Motivačný list pošlite e-mailom na adresu iveta.sovakova@upjs.sk v termíne najneskôr do 14.2.2020 do 12.00 hod.

 

Výber a oznámenie výsledkov uchádzačom prebehne do 19.2. 2020.

Začiatok prác: marec 2020

 

Financovanie

Výška odmeny: 4 €/hodina, maximálny mesačný úväzok: 30 hodín.

 

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

prodekan pre vzdelávanie

Posledná aktualizácia: 10.02.2020