UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výskumníci z PF UPJŠ sa zapojili do siete globálneho ekosystému QWorld

Výskumníci Ústavu fyzikálnych viedÚstavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach vytvorili v spolupráci s Centrom pre výskum kvantovej informácie SAV v Bratislave operačnú skupinu QSlovakia. Tá sa po splnení podmienok stala v poradí siedmym členom kanálu QCousins, ktorý je súčasťou globálneho ekosystému QWorld.  Cieľom QWorld je popularizovať kvantové technológie a kvantové počítanie a zapojiť do tohto ekosystému ďalšie komunity po celom svete. QSlovakia nadväzuje na aktivity národnej platformy QUTE.sk.

Posledná aktualizácia: 18.06.2020