UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied (v súčasnosti 82 časopisov) a hodnotí absolútny príspevok (AC), ktorý vyjadruje celkový počet publikácií, a zlomkový príspevok (FC), ktorý zohľadňuje podiel autorstva na každom článku v týchto časopisoch v priebežnom okne 12 mesiacov (aktuálne 1.6.2019 – 30.5.2020). Výsledný index FC teda odstraňuje skreslenie v niektorých odboroch. Pokrýva 4 oblasti: chémia, fyzika, veda o Zemi a veda o živej prírode.

Vo svetovom rebríčku sa Slovensko umiestnilo na 51. mieste (ČR 25., Maďarsko 36., Poľsko 24.) a v Európskom rebríčku na 27. mieste (ČR 14., Maďarsko 20., Poľsko 13.). V celosvetovom rebríčku ani v Európskom rebríčku sa Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach nevyskytuje medzi prvými 500 akademickými inštitúciami. UPJŠ je v súčasnosti v databáze s 24 článkami s indexom FC rovným 2,00 (obrázok).

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56.  V rámci Slovenska je UPJŠ v aktuálnom období (1.6.2019 – 30.5.2020) v rebríčku na 3. mieste za SAV a UK podľa AC a na 4. mieste podľa FC. Nature Index umožňuje aj porovnávanie fakúlt, z ktorého je vidno, že naša fakulta je v rámci Slovenska na 2. mieste za FMFI UK podľa AC a na 5. mieste podľa FC (tabuľka).

Hodnotenie porovnateľných Slovenských fakúlt univerzít podľa Nature Index a hodnoty koeficientov AC a FC.

  2018 2019 1.6.2019 – 31.5.2020
Fakulta AC FC AC FC AC FC
Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky UK 68 1,49 79 2,57 64 2,69
PF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 15 0,64 20 0,54 19 0,56
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 6 0,98 10p 2,66 7 2,32
PF Univerzita Komenského (chémia) 6 0,72 9 1,33 11 2,32
PF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 0,8 5 1,79 2 0,65
PF Univerzita Mateja Bela 1 0,03 3 0,22 3 0,22
Posledná aktualizácia: 22.07.2020