UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výučba v akademického roku 2020/2021 na UPJŠ

V nadväznosti na odporúčanie MŠVVaŠ SR a reflektujúc špecifiká a požiadavky výučbového procesu našej univerzity, rozhodlo vedenie UPJŠ v Košiciach o začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického roku 2020/2021.

Zároveň však vedenie univerzity, rovnako ako doposiaľ, pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a operatívne v prípade jej zhoršenia zareaguje.

  Rozhodnutie dekana č. 6/2021
(zverejnené 14.06.2021)


USMERNENIE hlavného hygienika SR k realizácii prezenčnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 (zverejnené 13.05.2021)   Rozhodnutie dekana č. 5/2021
(zverejnené 19.05.2021)


Príkaz rektora č.   7/2021 - od 29.04. 021
(zverejnené 27.04.2021)
Rozhodnutie dekana č. 4/2021
(zverejnené 29.04.2021)
Usmernenie dekana č. 6/2021 - od 03.05.2021
(zverejnené 06. 05. 2021, aktualizované 08.05.2021)


Príkaz rektora č.   6/2021 - od 22.03.2021
(zverejnené 17.03.2021)
Usmernenie dekana č. 5/2021 - od 26.04.2021
(zverejnené 21. 04. 2021)
Usmernenie dekana č. 4/2021 - od 12.04.2021
(zverejnené 07. 04. 2021)
Usmernenie dekana č. 3/2021 - od 22.03.2021
(zverejnené 17.03.2021)


Príkaz rektora č.   5/2021 - od 22.02.2021
(zverejnené 23.02.2021)
Usmernenie dekana č. 2/2021 - od 22.02.2021
(zverejnené 25.02.2021)


Príkaz rektora č.   3/2021 - od 08.02.2021 
(zverejnené 04 02.2021)
Usmernenie dekana č. 1/2021 - od 08.02.2021
(zverejnené 05.02.2021)


Príkaz rektora č.  2/2021 - od 25.01.2021
(zverejnené 19.01.2021)
 


Príkaz rektora č.  1/2021 - od 04.01.2021
(zverejnené 04.01.2021)
 


Príkaz rektora č. 21/2020 - od 21.12.2020
(zverejnené 15.12.2020)
Usmernenie dekana č. 10/2020
(zverejnené 14.12.2020)


Príkaz rektora č. 20/2020 - od 16.11.2020
(zverejnené 12.11.2020)
Usmernenie dekana č.  9/2020  
(zverejnené 20.11.2020, doplnené 25.11.2020)


Príkaz rektora č. 19/2020 - od 09.11.2020
(zverejnené 05.11. 2020)
 
Príkaz rektora č. 18/2020 od 02.11.2020 
(zverejnené 27.10 2020)
 
Príkaz rektora č. 17/2020 od 26.10.2020
(zverejnené 23.10.2020)
 
Príkaz rektora č. 16/2020 - od 14.10.2020
(zverejnené 12.10.2020)
 


Závery zo zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach - 28.09.2020

Aktuálna informácia o situácii v súvislosti s COVID-19 na PF UPJŠ v Košiciach k 16.11.2020

Aktuálna informácia o situácii v súvislosti s COVID-19 na PF UPJŠ v Košiciach k 23.10.2020

Aktuálna informácia o situácii v súvislosti s COVID-19 na PF UPJŠ v Košiciach k 18. 10.2020
Na základe záverov Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach prechádzame na výlučne dištančnú formu výučby od 14.10.2020

Aktuálna informácia o situácii v súvislosti s COVID-19 na PF UPJŠ v Košiciach (zverejnené 11.10.2020)

Usmernenie dekana č. 8/2020 (zverejnené 28 09.2020)Príkaz rektora č. 15/202 Usmernenie dekana č. 7/2020


Portál pre podporu dištančného vzdelávania  
Postup pri príchode študentov na UPJŠ  

 

Otázky ohľadom štúdia, postupu pri podozrení alebo priamo pri ochorení na COVID19 zasielajte na fakultu emailom pf-corona-virus@upjs.sk

 

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2021