UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentské pomocné sily

Milé študentky, milí študenti,

Zoznam vypísaných tém podľa pracovísk ÚFV, ÚCHV, ÚMV, ÚINF, ÚGE, CSIRT UPJS a kategórií:

  • študentská pomocná vedecká sila,
  • študentská pomocná pedagogická sila,
  • študentská pomocná technická sila,

nájdete v autorizovanej zóne AiS2.

Motivačný list, ktorý je prihláškou na vybranú(é) tému(y), je potrebné zaslať e-mailom na adresu iveta.sovakova@upjs.sk najneskôr do 19.2.2021 do 12.00 hod.

 

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie     

Posledná aktualizácia: 15.02.2021