UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

ERASMUS+ vytvára príležitosti – študuj, cestuj, objavuj!

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje a poskytuje granty pre široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. V oblasti vysokoškolského štúdia dáva tento zaujímavý a hodnotný program EU príležitosť študentom stráviť určitý čas v zahraničí za účelom rozšíriť svoje vedomosti, zlepšiť svoje poznatky či zručnosti alebo získať možnosť zamestnania po ukončení štúdia.

Ak chceš vedieť "prečo ERASMUS+" → pozri si našu stránku

Viac informácií o programe ERASMUS+

Posledná aktualizácia: 05.03.2021