UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

15 minút pre lepšiu UPJŠ - Akademická štvrťhodinka UPJŠ

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo organizuje celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti Akademická štvrťhodinkaPrieskum má mapovať pohľady vysokoškolákov na ich vzdelávanie a zistenia budú k dispozícií vysokým školám, aby s nimi mohli ďalej pracovať a vzdelávanie zlepšovať. Hlas študentov tak môže mať reálny dopad na zlepšovanie kvality vzdelávania, vysokoškolského prostredia, ale aj systémové zmeny v školstve.

Prečo vyplniť dotazník?

  • Reálny dopad. Podnety od študentov budú k dispozícii vysokým školám a jedným z podkladov pri posudzovaní kvality vzdelávania na VŠ v rámci akreditácie. Akreditačná agentúra bude sledovať, ako vysoká škola pracuje so spätnou väzbou od študentov. 
  • Dozviete sa výsledky. Výsledky prieskumu budú verejne komunikované v júni. Dozviete sa, ako dopadla vaša aj ostatné školy. 
  • Anonymita. Všetky odpovede sú dôverné a anonymizované. Študenti sa nemusia báť postihu za kritický názor. 
  • Odmeny. Okrem dobrého pocitu všetci študenti získajú odmenu a vyžrebovaní šťastlivci aj ďalšie zaujímavé vecné ceny. 
  • Trvá iba 15 min. Vyplnenie dotazníka zaberie typicky štvrť hodiny. Preto Akademická štvrťhodinka

Ako sa zapojiť? 

Unikátne odkazy na dotazník dostanú všetci študenti do svojho školského e-mailu. Emaily si poriadne skontrolujte. Nezabudnite na zaprášené priečinky - možno spadol do spamu alebo koša. 

Ak ste e-mail nedostali, obráťte sa na SAAVŠ na prieskum@saavs.sk. O zaslanie odkazu na vyplnenie dotazníka môže požiadať aj prostredníctvom kontaktného formuláru na webe prieskum.saavs.sk v sekcii "Ako vyplniť dotazník."

Čas na vyplnenie dotazníka je do 30. mája 2021. Viac informácií nájdete na prieskum.saavs.sk

Tak neváhajte a využite jedinečnú možnosť ovplyvniť slovenské školstvo.
 

 

Posledná aktualizácia: 03.05.2021