UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výzva na predkladanie žiadostí o postdoktorandské výskumné pozície

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie prihlášok na postdoktorandské výskumné miesta na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.


 

Posledná aktualizácia: 11.05.2022