UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Pozvánka na stretnutie Akademickej obce UPJŠ v Košiciach

Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach za rok 2020

Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2020
    Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4

Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2020
    Tabuľková príloha
 

Kliknutím TU sa pripojíte k ONLINE podujatiu s možnosťou pridávania otázok prostredníctvom komentárov.

 

Posledná aktualizácia: 02.06.2021