UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Nový akademický rok 2021/2022

Začíname nový akademický rok!

Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid).

Detaily k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností :
na UPJŠ na PF UPJŠ
Príkaz rektora č. 9/ 2021
(zverejnené 10.9.2021)

Možnosť ubytovania od 02.09.2021 za prísneho dodržania zásad OTP.
Vyučba v zimnom semestri začína 20.9.2021

Usmernenie dekana č. 8/2021
(zverejnené 13.9.2021)

 

Posledná aktualizácia: 13.09.2021