UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Nový akademický rok 2021/2022

Začíname nový akademický rok!

Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid).

Detaily k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností :
na UPJŠ na PF UPJŠ
  Usmernenie dekana č. 1/2022
(zverejnené 05.01.2022)
Príkaz rektora č.12/2021
(zverejnené 25.11.2021)
Usmernenie dekana č. 11/2021
(zverejnené 01.12.2021)
Usmernenie k PR č. 11/2021 v súvislosti s pravidlami COVID Automatu od 22.11.2021
(zverejnené 19.11.2021)

Príkaz rektora č.11/2021
(zverejnené 12.11.2021)
Zoznam vybraných experimentálnych predmetov k Usmerneniu dekana č.10/2021
(zverejnené 12.11.2021)

Usmernenie dekana č. 10/2021
(zverejnené 08.11.2021)
  Usmernenie dekana č. 9/2021
(zverejnené 30.09.2021)
Príkaz rektora č. 9/ 2021
(zverejnené 10.09.2021)

Možnosť ubytovania od 02.09.2021 za prísneho dodržania zásad OTP.
Vyučba v zimnom semestri začína 20.9.2021

Usmernenie dekana č. 8/2021
(zverejnené 13.09.2021)

 

Posledná aktualizácia: 05.01.2022