UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Dekan fakulty prijal ocenených Cenou dekana 2020

Každoročne je Cena dekana tradične udeľovaná na zhromaždení akademickej obce fakulty. Nakoľko v marci 2021 z dôvodu aktuálneho stavu pandémie COVID 19 sa toto podujatie uskutočnilo formou online, ocenených osobne prijal dekan fakulty na zasadnutí kolégia dekana dňa 16. septembra 2021.  

Srdečne gratulujeme!


Posledná aktualizácia: 28.09.2021