Prejsť na obsah

Dekan fakulty prijal ocenených Cenou dekana 2020

1minút, 5sekúnd

Každoročne je Cena dekana tradične udeľovaná na zhromaždení akademickej obce fakulty. Nakoľko v marci 2021 z dôvodu aktuálneho stavu pandémie COVID 19 sa toto podujatie uskutočnilo formou online, ocenených osobne prijal dekan fakulty na zasadnutí kolégia dekana dňa 16. septembra 2021.  

Srdečne gratulujeme!


Študuj na UPJŠ