UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medzi finalistov prestížnej ceny ESET Awards 2021 postúpili dvaja vedeckí pracovníci našej fakulty

Nadácia ESET už po tretí raz ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu. Hodnotiace komisie vybrali päť finalistov ESET Science Award v každej z troch kategórií. Medzi finalistov kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy bol nominovaný aj Dr. Martin Gmitra z Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ. Finalistkou kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stala Dr. Ivana Šišoláková z Katedry fyzikálnej chémie  na Ústave chemických vied. UPJŠ mala po prvýkrát zastúpenie vo finále v roku 2020, kedy bol nominovaný profesor Vladimír Zeleňák. Laureátov ocenenia ročníka 2021 spoznáme večer 16. októbra 2021, kedy ceny osobne odovzdá nositeľ Nobelovej ceny za fyziku 2017 Kip Thorne. 

Slávnostný galavečer bude prvýkrát naživo vysielaný na STV2 so začiatkom o 20:30 h
Držme spolu  našim kolegom palce!

Viac sa o myšlienke ESET Awards a finalistoch dozviete prostredníctvom :

https://www.esetscienceaward.sk/sk/aktuality/pozname-finalistov-ocenenia-excelentnych-vedcov-eset-science-award

https://www.esetscienceaward.sk/sk/finalisti/martin-gmitra


 

Posledná aktualizácia: 30.09.2021