UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Spätná väzba od študentov je dôležitá pre zlepšovanie výučby

Pre zlepšovanie výučby je pre nás dôležitá spätná väzba od našich študentov. Potrebujeme však zvýšiť jej reprezentatívnosť tak, aby každý študent hodnotil každý svoj absolvovaný predmet. 

Milí študenti, ďakujeme za Vaše predchádzajúce zapojenie sa do hodnotenia výučby v letnom semestri 2020/21. Všetky podnety z minulosti sme si pozorne prešli, diskutovali s vyučujúcimi. Adresné reakcie nájdete v AIS -e/Oznamoch pre študentov, roztriedené podľa ústavov ktoré výučbu zabezpečujú. Veríme, že Vás naše odpovede presvedčia o zmysluplnosti zapájania sa do hodnotenia výučby.
Aj tento zimný semester sú v AIS - e uvedené inštrukcie pre vyplnenie anonymného dotazníka k hodnoteniu výučby.
Radi by sme získali relevantný počet hodnotení do konca semestra, do 23.12.2021, aby ste už pred začiatkom letného semestra dostali ich vyhodnotenie.

Ďakujeme našim učiteľom, že v závere semestra, počas výučby študentov, upozornia  na túto možnosť a zároveň nevyhnutnosť pre zvyšovanie kvality UPJŠ!

Posledná aktualizácia: 15.12.2021