UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Grantová výzva pre žiadateľov o európske ERC granty

Získať ERC grant je snom každého vedca. Ale ako na to? Grantová výzva od Nadácie ESET prináša možnosť žiadateľom o európske ERC granty získať  personalizovaný mentoringový program. Cieľom tohto programu je zvýšiť ich úspešnosť pri podávaní týchto prestížnych grantov. 

Posledný termín pre podanie žiadosti je 21. januára 2022

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 11.01.2022