UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výzva na prihlasovanie do 2. kola výberového konania na študentské mobility

na krátkodobú a dlhodobú stáž v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022.

Výzva pre študentov PF UPJŠ bude otvorená v dvoch fázach:

  1. fáza pre mobility so začiatkom najskôr od 04.02.2022, možnosť podania prihlášok od 18.01.2022 do 25.01.2022, 24:00 hod.
  2. fáza pre mobility so začiatkom od 24.02.2022, možnosť podania prihlášok od 18.01.2022 do 14.02.2022, 24:00 hod.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 18.01.2022