UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentské pomocné sily

Milé študentky, milí študenti,

v predchádzajúcich rokoch nás milo potešil záujem a kladné ohlasy študentov, ako aj účelnosť vynaloženej podpory na realizáciu študentských pomocných síl na našej fakulte. Vedenie fakulty sa preto rozhodlo aj v ak. roku 2022/2023 podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou odboru, ktorý ste sa rozhodli študovať.

V zmysle štatútu, zamestnanci ústavov, účelového pracoviska CAI, CSIRT-UPJŠ a dekanátu vypísali pre vás témy študentských pomocných síl v kategóriách:

  • študentská pomocná vedecká sila,
  • študentská pomocná pedagogická sila,
  • študentská pomocná technická sila,
  • študentský ambasádor.

Zoznam vypísaných tém podľa pracovísk a detailnejšie informácie nájdete v autorizovanej zóne AIS2.

Motivačný list, ktorý je prihláškou na vybranú(é) tému(y), je potrebné zaslať elektronicky najneskôr do 23.9.2022 do 12.00 hod.

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie    

Posledná aktualizácia: 20.09.2022