Prejsť na obsah

Aktivity OZ PRÍRODOVEDEC

0minút, 31sekúnd

OZ sa podieľa na príprave a realizácii novoročného stretnutia zamestnancov a absolventov.

Z členských príspevkov a 2% z dane z príjmu OZ podporuje činnosť fakulty, hlavne účasť študentov na medzinárodných konferenciách a súťažiach.

V spolupráci s vedením OZ organizuje každých päť rokov stretnutia absolventov pri príležitosti výročia fakulty.

OZ organizuje stretnutia absolventov so študentmi stredných škôl – ALUMNI SPACE… cesta za úspechom.

OZ sa podieľa na organizovaní vedeckých podujatí (konferencie a semináre) a letných IT táborov pre žiakov ZŠ.


Študuj na UPJŠ