UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

ALUMNI SPACE ....cesta za úspechom

Čo  je ALUMNI SPACE?

Je to priestor pre stretnutia  študentov stredných škôl, ale aj ďalších záujemcov z radov učiteľov a študentov našej fakulty, či mimo nej, s absolventmi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí sa úspešne uplatňujú v praxi.  Je to priestor dozvedieť sa viac o náplni a charaktere ich práce, no predovšetkým ich vyjadreniach, ako a čím im pomohlo štúdium prírodných vied, matematiky a informatiky k úspešnej sebarealizácii v praxi a naplnilo aj  ich … cestu za úspechom.

♦♦♦

Absolventárium je rozdelené na dve časti:

  1. Predstavenie pozvaných absolventov vrátane prezentácie, v ktorej predstavia prítomným odbornú problematiku v ktorej pôsobili alebo pôsobia. Po každej prezentácii sa uskutoční  krátka diskusia k prezentovanej problematike s možnosťou otázok zo strany účastníkov podujatia.
  2. Rozprava so všetkými pozvanými absolventmi na tému prečo študovať prírodné vedy, matematiku a informatiku a ich spoločenskom význame  ako aj motívoch pre ich štúdium.  

Organizátori:

Klub absolventov, Občianske združenie PRÍRODOVEDEC v spolupráci so Študentskou radou a Vedením PF UPJŠ

 

Ak vás zaujíma,  kto boli naši pozvaní absolventi, pozývame vás do archívu ALUMNI SPACE.

 

 

 

Posledná aktualizácia: 16.02.2017