Prejsť na obsah

Doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.

1minút, 58sekúnd

Astrofyzik, narodil sa v Rožňave, kde vychodil základnú školu a gymnázium.

1999-2004
Študoval fyziku a následne astronómiu a astrofyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasne navštevoval Oddelenie medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV vo Vysokých Tatrách. Diplomovú prácu napísal o kométach, ktoré prelietavajú extrémne blízko pri Slnku. 

2004-2008
Doktorantské štúdium na Utrechtskej Univerzite a v Holandskom ústave pre výskum vesmíru – SRON Netherlands Institute for Space Research. Rok 2007 strávil ako Marie Currie EARA fellow na Ústave Maxa Plancka pre Astrofyziku v Mníchove, v Nemecku. 

2008-2016 
V roku 2008 získal grant NASA – Chandra/Einstein fellowship  (každoročne ho získa len päť uchádzačov), pôsobil v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii (USA).

od 2016
Vedie výskumný tím astrofyziky vysokých energií na Univerzite Eotvosa Loránda v Budapešti, je docentom na Masarykovej Univerzite a hosťujúcim profesorom na Hirošimskej Univerzite.

Významne sa podieľal na objavoch horúceho plynu a tmavej hmoty vo vláknach spájajúcich dve kopy galaxií. V posledných rokoch sa venuje najmä výskumu pôsobenia čiernych dier na vývoj najväčších galaxií vo vesmíre, výskumu kôp galaxií a kozmickej pavučiny – konkrétne najmä fyzike a chemickému zloženiu horúceho plynu, ktorý vypĺňa kopy galaxií. Zaujíma sa o interakciu tohto horúceho plynu s obrími čiernymi dierami, ktoré sa nachádzajú v strede každej kopy galaxií. Podieľal sa napríklad na výskume pôsobenia super masívnej čiernej diery v strede galaxie M87 v súhvezdí Panny.

 Je autorom vyše 110 článkov (vyše 3 600 citácií). 

Popri výskumu sa venuje popularizácii astronómie prostredníctvom prednášok  v spolupráci s médiami. V rokoch 2003-2007 organizoval medzinárodný astronomický tábor, ktorého sa každý rok zúčastnilo 70 mladých ľudí, z viac ako 20 krajín, vo veku 16-24 rokov. 

Záľuby : cestovanie, fotografovanie, hudba (gitara), lyžovanie, lietanie (pilot jednomotorových lietadiel), potápanie, príroda.

Ďalšie zaujímavé informácie:
http://spravy.pravda.sk/skuma-srdcia-vzdialenych-galaxii-d49-/sk_domace.asp?c=A121115_104807_sk_domace_p23

https://dennikn.sk/463866/astrofyzik-norbert-werner-presvedceny-ze-vo-vesmire-zivot-velmi-rozsireny/


Študuj na UPJŠ