Prejsť na obsah

Prihláška

0minút, 18sekúnd

Pre vstup do OZ PRÍRODOVEDEC je potrebné podať písomnú prihlášku. Členovia združenia platia ročný príspevok na činnosť vo výške min. 33 €, zúčastňujú sa na valnom zhromaždení, ktoré sa koná spravidla jedenkrát ročne a podieľajú sa na realizácii aktivít združenia.


Študuj na UPJŠ