Prejsť na obsah

Výskumníci špičkového základného výskumu z PF UPJŠ pomôžu zvýšiť intenzitu testovania na COVID19

2minút, 8sekúnd

Súčasná výnimočná situácia, spôsobená epidémiou COVID 19, ktorá v moderných dejinách nemá obdobu, ovplyvňuje všetky aspekty nášho života.  

Preto v rámci iniciatívy „10 tisíc testov denne“ ponúkli poprední slovenskí odborníci svoje možnosti a schopnosti na zvýšenie testovacích kapacít. Aj výskumníci z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied a prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc. z Ústavu chemických vied sa spolu s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach zapojili do prípravy výroby slovenských rýchlo-testov na COVID19 a zužitkovali tak dlhoročné znalosti a skúsenosti z oblasti magnetických nanočastíc a nanopórovitej siliky.

Nakoľko v danej oblasti je jedinečný priestor pre zlepšenie účinnosti rýchlo-testov na COVID19 ako aj zníženie nákladov na testovanie, manželia Zeleňákovi z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s kolegami z ÚEF SAV v Košiciach, sa so svojim nápadom zapojili rovnako do výzvy EÚ.

https://devpost.com/software/surface-modification-of-magnetic-particles-for-covid19-tests.

Vedenie fakulty ako aj vedenie univerzity uvítalo spoluprácu vedcov z Prírodovedeckej fakulty na produkcii slovenských testov na COVID-19, čo potvrdzujú slová rektora univerzity Pavla Sováka: „ Opäť sa raz ukázalo, ako dôležitý môže byť špičkový základný výskum a že nikdy nevieme, kedy ľudstvo bude odkázané na riešenia, ktoré by bez základného výskumu neboli možné. Teším sa úspechu manželov Zeleňákových, za ktorým sa skrývajú stovky hodín náročného výskumu.“   

Koncom apríla, (24. – 26. apríl 2020), prebiehal online Hackaton, v rámci ktorého sa aktivizovali vedci a odborníci celého sveta. Tí spojili svoje sily pri riešení súčasnej celosvetovej pandémie COVID -19. Predstavili riešenia, ktoré môžu rôznym spôsobom napomôcť aktuálnej, pre človeka veľmi nepriaznivej, situácii. Do Panerópskeho Hacketonu #EUvsVIRUS ktorého jedným z ambasádorov je aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR Dr. Ľudovít Paulis, sa z UPJŠ zapojili 3 tímy. Jedným z tímom je práve tím, zaoberajúci sa zvýšením  intenzity testovania na COVID19, ktorého členmi sú aj manželia Zeleňákovi z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. V Košiciach.

 

Viac informácií


Študuj na UPJŠ