Prejsť na obsah

Môže elektrochémia priniesť prelom v detekcii vírusov?

2minút, 15sekúnd

V súčasnej dobe, kedy sa svet ocitol v epicentre najhoršej pandémie od roku 1920 sa vedecké tímy celého sveta snažia svoj výskum zamerať na diagnostiku, liečbu a zmiernenie ekonomických a sociálnych dopadov pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Z toho dôvodu sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) Slovenskej republiky rozhodla podporiť projekty, s najväčším vedeckým potenciálom v boji proti chorobe COVID19. Z celkového počtu 111 žiadostí bolo agentúrou financovaných 24 úspešných projektov. Jedným z nich je aj projekt EDEVIR, ktorý vznikol na základe spolupráce medzi Lekárskou a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ, ktorého vedúcim riešiteľom je jednoznačne jeden z najlepších infektológov súčasnosti, predseda Slovenskej spoločnosti infektológov profesor Pavol Jarčuška.  Výskumný tím Prírodovedeckej fakulty je zložený z mladých vedcov Dr. Martina Panigaja, Dr. Jany Shepa a Dr. Ivany Šišolákovej. Pod vedením skúsenej profesorky Renáty Oriňakovej z Katedry fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied, intenzívne pracujú na vývoji nového typu elektrochemického senzora, ktorý by mohol predstavovať prelomový spôsob detekcie vírusov.


Tím prof. RNDr. Renáty Oriňakovej, DrSc. z Katedry fyzikálnej chémie ÚCHV

Aktuálne je rýchla diagnostika prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v ľudskom tele limitovaná nemožnosťou vykonať „bed side PCR test“ alebo zjednodušene povedané test, ktorý by nám umožnil testovať kdekoľvek, bez nutnosti špecializovaného odberného tímu. V súčasnosti sú veľmi obľúbené a známe antigénové testy, ktoré detegujú antigény vírusu v krátkom čase, no sú spojené s nízkou senzitivitou a špecificitou. Rýchla a presná diagnostika je pritom limitujúca pre včasnú identifikáciu pozitívneho pacienta, posúdenie jeho kontaktov a promptný epidemiologický zásah. Jednou z podmienok efektívnej diagnostiky je aj jej celková cenová dostupnosť. Preto sa prebiehajúci výskum zaoberá vývojom elektrochemického senzora, ktorý je schopný efektívne a rýchlo detegovať prítomnosť vírusu napríklad v slinách. Senzor bude naviac kvantitatívny, teda bude perspektívne detegovať aj množstvo vírusových častíc vo vzorke. Použitie týchto senzorov zabezpečí detekciu v rádovo desiatkach sekúnd, nízku spotrebu materiálov, elimináciu použitia prístrojovo a časovo náročných metód a v konečnom dôsledku umožní samotestovanie pacientov. 

Prototyp elektrochemického senzoru na rýchlu a presnú detekciu vírusu SARS-CoV-2


Študuj na UPJŠ