Prejsť na obsah

Nové zlúčeniny striebra proti baktériám a rakovine

2minút, 8sekúnd

Veľká časť výskumu vo svete sa orientuje na vyvíjanie nových druhov liečiv, či už s antimikrobiálnymi, protirakovinovými či ďalšími inhibičnými účinkami. Ide o nové zlúčeniny prechodných kovov s organickými molekulami. Aj pracovná skupina doc. RNDr. Zuzany Vargovej, Ph.D. na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa zameriava na prípravu a charakterizáciu nových, prevažne strieborných a zinočnatých koordinačných zlúčenín s biologickými účinkami. Veľmi zaujímavé výsledky, získané v spolupráci nielen s vedcami z ďalších pracovísk UPJŠ ale aj ďalších univerzít (Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), boli publikované v prestížnom časopise Dalton Transactions (Q1)

Dve nové pripravené strieborné zlúčeniny s aminokyselinami, ako organickými biomolekulami, vykazujú výrazné antibakteriálne a protirakovinové účinky. Efekt pripravených látok sa prejaví v potlačení rastu zlých patogénnych baktérií, ako aj chorých rakovinových buniek, zatiaľ čo telu prospešné probiotické baktérie a zdravé bunky prežívajú ďalej bez porušenia.

Z pozoruhodných výsledkov práce Rendošová et al. (2021) môžeme napríklad vybrať to, že pripravený strieborný komplex AgAsp v nízkej koncentrácii zastavuje rast E. coli a S. aureus bez ovplyvnenia životaschopnosti študovaných laktobacilov. Zároveň protirakovinová aktivita strieborných zlúčenín bola porovnateľná a dokonca pri niektorých typoch rakovinových línii aj vyššia ako aktivita súčasne používaného liečiva –  cisplatiny. 

Biologický potenciál týchto zlúčenín je vysoký, čo potvrdzujú aj ďalšie štúdie zahrnuté v článku Rendošová  et al. (2021) ako štúdium stability týchto zlúčenín, interakčné štúdie s DNA, ako aj štúdie zmien v bunkovom cykle. Použitie týchto strieborných zlúčenín ako potenciálnych liečiv je veľmi perspektívne a aktuálne prebiehajú ich ďalšie testovania.

Rendošová, M., Gyepes, R., Cingeľová Maruščáková,  I., Mudroňová, D., Sabolová, D., Kello, M., Vilková,  M., Almáši, M., Huntošová, V., Zemek, O., Vargová, Z. (2021). An in vitro selective inhibitory effect of silver(i) aminoacidates against bacteria and intestinal cell lines and elucidation of the mechanism of action by means of DNA binding properties, DNA cleavage and cell cycle arrest. Dalton Transactions, 50, 936-953, https://doi.org/10.1039/D0DT03332D
 


Študuj na UPJŠ