Prejsť na obsah

Výsledky výskumu našich vedcov prezentované v relácii RTVS Veda a technika

2minút, 0sekúnd

V priebehu júna, septembra a októbra 2021 predstavila RTVS v štyroch vysielaniach relácie Veda a technika náš výskum v oblasti detekcie vírusov, botaniky, jaskynných predátorov či inovatívnej výučbe chémie a fyziky.

Magnetické nanočastice možno využiť pre efektívne zachytenie vírusov a skrátenie doby ich detekcie vo vzorkách z vyšetrenia. Moderátorovi Gregorovi Marešovi to vysvetlila doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. z Katedry progresívnych materiálov Ústavu fyzikálnych vied a doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD. z Katedry bunkovej biológie Ústavu biologických a ekologických vied. Výskum sa realizuje v rámci projektu NANOVIR, finančne podporeného Európskou úniou a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
TV relácia zo dňa 9.10.2021 

Význam monitoringu rastlín v košickej ZOO, kde bol zriadený aj botanický náučný chodník, objasnil RNDr. Matej Dudáš, PhD. z Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied. Prezradil aké ohrozené druhy prekonávajú silu asfaltu pri ceste, či koľko druhov voľne rastúcich orchideí v ZOO možno nájsť. Výskum sa realizuje s podporou Mesta Košice a ZOO Košice a v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Zvolene.
TV relácia zo dňa 2.10.2021

Rýchlu detekciu vírusov, avšak elektrochemickou cestou, predstavila RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. z Katedry fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied a RNDr. Martin Panigaj, PhD. z Katedry bunkovej biológie Ústavu biologických a ekologických vied. Výskum sa realizuje v rámci projektu EDEVIR, v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach, finančne podporovaného APVV. 
TV relácia zo dňa 18.9.2021

Potenciál košického Steelparku pre kreatívne vyučovanie fyziky a chémie predstavil doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. z Oddelenia didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied v spoločnej reportáži s RNDr. Lenkou Kmecovou. 
TV relácia zo dňa 29.6.2021

Špecifiká živočíchov obývajúcich výhradne jaskynné prostredie a predátorské správanie niektorých z nich vysvetlil prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. a RNDr. Andrea Parimuchová, PhD. z Katedry zoológie Ústavu biologických a ekologických vied. Výskum finančne podporuje APVV v rámci projektu č. 17-0477. 
TV relácia zo dňa 19.6.2021


Študuj na UPJŠ