Prejsť na obsah

Úsilie hľadania ostatkov dinosaurov úspešne pretavené do projektu

1minút, 42sekúnd

Po vyše dvojročnom úsilí docenta Martina Kundráta z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a silnej podpore zo strany veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taškente sa podarilo nakoniec realizovať v čase od 22. septembra do 12. októbra 2021 v Uzbekistane projekt hľadania ostatkov dinosaurov v spolupráci s partnermi zo Štátneho geologického múzea v Taškente.
Tento projekt je financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja grantom APVV-018-251. 
Ide o prvú svojho druhu, spoločnú slovensko-uzbeckú vedeckú aktivitu s významným medzinárodným ohlasom a významom, ktorú okrem iných podporilo aj UNESCO, prostredníctvom Centra pre stredodoázijské štúdie  v Samarkande. 

Terénne výskumné práce sa uskutočnili v lokalite Džarrakuduk v navoiskej oblasti. Slovenský projekt v Uzbekistane The Central Asiatic Paleontological Heritage: The Prehistoric Silk Road  s perspektívou rozšírenia v budúcnosti do ďalších krajín regiónu Strednej Ázie a jeho aplikačné možnosti majú priniesť pridanú hodnotu v oblasti skvalitňovania vedy, špecifického školstva a múzejníctva, rozvoja turizmu, ako aj riešenia globálnych klimatických a biodiverzitných zmien v evolúcii života na Zemi. Okrem možnosti medzinárodného etablovania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Uzbekistane, resp. v regióne Strednej Ázie, má tento konkrétny projekt veľký význam pri podpore a šírení dobrého mena Slovenska v tomto geograficky vzdialenom regióne sveta.
 
Slovenský výskumný expedičný tím tvorili:
doc. Martin Kundrát – Centrum interdisciplinarnych biovied TIP Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – vedúci projektu
Dr. Rastilsav Milovský – Ústav vied o Zemi SAV – pracovisko Banská Bystrica, 
Mgr. Juraj Šurka – Ústav vied o Zemi SAV – pracovisko Banská Bystrica,
Dr. Mario Olšavský – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – pracovisko Banská Bystrica,  
M.Sc. Damien Martin – Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 

Viac informácií + fotogaléria


Študuj na UPJŠ