Prejsť na obsah

Festival vedy a techniky AMAVET – najprestížnejšia projektová súťaž žiakov ZŠ a SŠ

2minút, 47sekúnd

AMAVET – asociácia  pre mládež, vedu a techniku je občianske združenie pôsobiace na Slovensku od r. 1990 ako nezisková organizácia, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Jednou z hlavných aktivít je organizovanie krajských a celoštátnych kôl Festivalu vedy a techniky AMAVET. Tento festival je jedným z hlavných podujatí organizovaných v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ktorý sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie
Ide o súťažnú  prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, na ktorej  súťažiaci prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej/posterovej prezentácie. Projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Od roku 2016 sa jedným z odborných garantov občianskeho združenia AMAVET stala aj Univerzita P. J. Šafárika s tým, že v októbri 2016 a 2018 na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ privítala mladých účastníkov krajského kola. Súťažili žiaci ZŠ a SŠ Prešovského a Košického kraja. Pozíciu predsedu hodnotiacej komisie v oboch ročníkoch zastával profesor  Jaroslav Hofierka, riaditeľ Ústavu geografie PF UPJŠ. 
Víťazi krajských kôl FVAT postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa obvykle koná  v Bratislave, v ktorom súťažia o postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.
V dňoch 8. – 13. mája 2022 sa uskutočnila v meste Atlanta v americkom štáte Georgia projektová súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná každoročne s celkovým počtom vyše 1500 účastníkov z viac ako 70 štátov sveta. V tomto roku sa súťaže Regeneron ISEF zúčastnili opäť slovenskí finalisti Festivalu vedy a techniky AMAVET z roku 2021 – Laura Ivančová a Katarína Fabuľová s projektom „Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy“ a Matej Gurňák s projektom „Vývoj komplexného bezpilotného leteckého systému“. Matej získal v silnej svetovej konkurencii jedinečné 3. miesto. 
Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET RNDr. Marián Babinčák, PhD., vedecký pracovník Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Historicky bol prvým členom odbornej hodnotiacej komisie zo Slovenska na súťaži ISEF. K účasti finalistov zo Slovenska povedal:
 „Zúčastnil som sa aj ako hodnotiteľ hlavných cien v kategórii bunková a molekulárna biológia (Cellular and Molecular Biology), v ktorej síce bola výrazná akumulácia kvalitných projektov z celého sveta, no z dlhoročných skúseností sa nebojím povedať, že najkvalitnejšie projekty z Festivalu vedy a techniky AMAVET sú určite porovnateľné a konkurencieschopné s projektami na svetovej úrovni. Verím, že aj táto skúsenosť pomôže kvalite Festivalu vedy a techniky AMAVET, ako aj budúcim víťazom.“
 


Študuj na UPJŠ