Prejsť na obsah

APVV ocenila výskum realizovaný PF UPJŠ

1minút, 1sekúnd

Tri vedecké projekty ukončené v roku 2021, riešené vedeckými pracovníkmi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, dosiahli podľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) vynikajúcu úroveň. Ide o označenie, za ktorým sa ukrývajú výsledky nadobudnuté štvorročnou prácou v tíme so šikovnými mladými i skúsenými staršími akademickými pracovníkmi a študentmi, publikované v prestížnych svetových recenzovaných vedeckých časopisoch s preukázaným presahom do praxe.

Projekty zodpovedných riešiteľov z PF UPJŠ v Košiciach:

Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály (APVV-16-0029)

Zodpovedná riešiteľka: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Ústav chemických vied

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov (APVV-16-0186)

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

Ústav fyzikálnych vied

Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier (APVV-16-0037)

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Ústav matematiky

Prírodovedecká fakulta bola spoluriešiteľskou organizáciou ďalších troch projektov s vynikajúcimi výsledkami.


Študuj na UPJŠ