Prejsť na obsah

Cena za vedu a techniku 2021

3minút, 4sekúnd

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti každoročne udeľuje najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky „Cenu za vedu a techniku“.  
Pre rok 2021 MŠVVaŠ SR udelilo Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

Slávnostný ceremoniál odovzdania cien sa konal 16. decembra 2022 v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave. V kategórii vedecko – technický tím roka ocenenie prevzala vedúca  tímu EDEVIR profesorka Renáta Oriňákova z Ústavu chemických vied PF UPJŠ, za účasti členky tímu RNDr. Ivany Šišolákovej, PhD., rovnako z Ústavu chemických vied PF UPJŠ. Tím EDEVIR bol ocenený za vývoj nového typu senzorov na COVID – 19.  
Srdečne gratulujeme! 
Výskumný tím EDEVIR je interdisciplinárny tím zameraný na vývoj nového typu elektrochemických senzorov na diagnostiku COVID19, ktorý je zložený zo špičkových odborníkov zastupujúcich medicínu prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., biológiu RNDr. Martin Panigaj, PhD., chémiu prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.; RNDr. Jana Shepa, PhD.; RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. a informatiku Michal Lenko; Rastislav Šišolák. Nový typ vyvíjaného senzora je zameraný na vysoko presnú a rýchlu detekciu vírusov na základe interakcie vírusu s biologickou zložkou na povrchu elektródy, ktorá je vyvíjaná na Ústave biologických a ekologických vied, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Práve pripravovaná biologická zložka zabezpečuje vysokú špecifickosť, čo umožňuje detegovať vírus v slinách bez nutnosti výteru z nosohltana. Keďže ide o elektrochemický senzor, rýchlosť testovania predstavuje len niekoľko sekúnd a samotné testovanie je realizované vedcami na Katedre fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vzhľadom k tomu, vyvíjané testy sú určené na samo testovanie bez nutnosti zložitého prístrojového vybavenia a vysoko kvalifikovaných pracovníkov, časť tímu bola zameraná na vývoj aplikácie, ktorá premení elektrochemickú odpoveď na jednoduchú informáciu o pozitivite, zrozumiteľnú pre konečného spotrebiteľa a zároveň odošle výsledky do pripravovanej databázy. Súčasťou výskumu sú aj klinické testy a multicentrická štúdia, ktorá bude prebiehať v spolupráci s Klinikou infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tím EDEVIR predstavuje mladý vedecký tím zložený z vedcov, lekárov a informatikov, ktorý sú aktívny vo vedeckej, pedagogickej a klinickej oblasti. Napriek nízkemu priemernému veku tímu, 35 rokov, disponuje vysokou odbornosťou, čo potvrdzuje spolu 245 publikácii v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS s takmer 3000 ohlasmi. Členovia tímu sú aktívnymi vedúcimi riešiteľmi a spoluriešiteľmi domácich (APVV, VEGA, KEGA, ESET) a zahraničných projektov (Visegrad fund). Absolvovali množstvo zahraničných pobytov, z ktorých vyplynuli vysoko kvalitné spolupráce so špičkovými zahraničnými univerzitami.


Študuj na UPJŠ