Prejsť na obsah

EFFUSE-áci v teréne – Environment for the Future by Scientific Education

2minút, 0sekúnd

Prvýkrát mali žiaci zapojení do projektu EFFUSE financovaného prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko – Rumunsko – Ukrajina pre obdobie rokov 2014 – 2020 možnosť vyskúšať si biomonitoringové práce v teréne s univerzitnými vedcami na jar v apríli tohto roka. Aby mohli žiaci pozorovať zmeny vybraných lokalít v čase, boli realizované ďalšie dni v teréne.
Skúmanie vodného toku Laborec a jeho okolia v letnom počasí pri príjemných 25 ºC bolo úspešne realizované dňa 22.6.2022. Variabilita nájdených organizmov rozšírila žiakom schopnosť vnímania prírodných objektov v reálnom čase a manipuláciu so živými organizmami. Sériu pozorovaní v tomto roku doplnili žiaci na výjazde v jeseni 7.10.2022 pri príjemnom počasí, kedy teplota dosahovala ideálnych 18ºC a tak aj počas tohto dňa v teréne mali žiaci možnosť spoznať nové druhy živočíchov nachádzajúcich sa vo vodnom toku a jeho okolí. Všetky výsledky získané počas dní v teréne budú už čoskoro dostupné vo virtuálnom laboratóriu, ktoré je pripravované v rámci projektovej stránky effuse.science.upjs.sk, spolu s edukačnými materiálmi vytváranými odborníkmi univerzity a aktualizovanými podľa návrhov zapojených žiakov a učiteľov. Tie by mali byť cenným zdrojom nových inšpiratívnych nápadov pri výučbe environmentálnych tém.

Oba dni strávené v prírode mali okrem vzdelávacieho charakteru aj výchovný rozmer.  
V spolupráci s OZ Atéma sa podarilo vyzbierať na navštívených lokalitách odpad, ktorý tam zanechali k prírode ľahostajní ľudia.

Nakoľko je projekt cezhraničného charakteru a hlavným mottom je spolupráca bez hraníc, projektový tím z UPJŠ zrealizoval aj „cross-border“ terénny výjazd, na ktorom sa zúčastnili kolegovia  z Národnej Univerzity v Užhorode: projektová manažérka a odborníčka na botaniku Yaroslava Hasinets, dekanka Fakulty Biológie a odborníčka na mikrobiológiu Maryna Kryvtsova. Vzorky vody budú podrobené analýze v Užhorode a sprístupnené na stránke projektu.

PARTNERSHIP

WITHOUT BORDERS

25885

Študuj na UPJŠ