Prejsť na obsah

Nový druh antarktického lišajníka bol pomenovaný na počesť zamestnanca PF UPJŠ

0minút, 57sekúnd

Skupina tureckých lichenológov, špecialistov na štúdium lišajníkov, pod vedením prof. Gökhana Haliciho, opísala nový druh antarktického lišajníka, ktorý rastie na ostrove Jamesa Rossa v blízkosti Antarktického polostrova. Latinské meno lišajníka je Shackletonia backorii, slovenské pomenovanie zatiaľ nemá. Rodový názov bol vybraný na počesť Ernesta Shackletona (1874-1922), britského polárneho bádateľa írskeho pôvodu, ktorý absolvoval viaceré antarktické expedície začiatkom 20. storočia, za čo si vyslúžil aj šľachtický titul. Druhové pomenovanie lišajníka bolo vybrané na počesť prof. RNDr. Martina Bačkora, DrSc., zamestnanca Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, partnerskej inštitúcie, ktorý bol v rokoch 2016-2017 účastníkom vedeckej expedície na Antarktídu, organizovanej Masarykovou Univerzitou v Brne.
Profesor Bačkor sa dlhodobo venuje biológii a ekológii lišajníkov, najmä ich tolerancii/senzitivite voči ťažkým kovom (environmentálne biotechnológie), UV žiareniu a produkcii biologicky aktívnych látok, ktoré môžu mať uplatnenie aj vo farmácii.

Zdroj: historyextra.com (Shackleton) a archív Prof. Bačkora


Študuj na UPJŠ