UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 na UPJŠ  - kombinovaná forma výučby
Študentské pomocné sily

Študentské pomocné sily

Vedenie fakulty sa preto rozhodlo aj v ak. roku 2020/21 podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou odboru, ktorý ste sa rozhodli študovať aktualizované

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

ONLINE PREZENTÁCIA

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

Naše brány sú opäť otvorené

Naše brány sú opäť otvorené

Život na univerzite sa postupne vracia k normálu. Pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení a nariadení zamestnanci od 1. júna 2020 začínajú prezenčne pracovať, skúšať a študenti byť skúšaní

Veda mení svet

Záhadná skupina cerobrospinálny mok-kontaktujúcich neurónov je pravdepodobne ešte záhadnejšia

Záhadná skupina cerobrospinálny mok-kontaktujúcich neurónov je pravdepodobne ešte záhadnejšia

Výskumná skupina z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach , vedená Doc. RNDr. Zuzanou Daxnerovou, CSc. v spolupráci s tímom Laboratories of Pharmacology Univerzity v Miláne publikovala v prestížnom neurobiologickom časopise The Journal of Comparative Neurology výsledky experimentov zaoberajúcich sa neurónmi kontaktujúcimi cerebrospinálny mok v mieche hlodavcov

Voda a život v nej nie sú samozrejmosťou

Voda a život v nej nie sú samozrejmosťou

Letný semester 2020 bol a je výrazne poznačený dopadom proti-pandemických opatrení vyvolaných celosvetovou pandémiou COVID 19. Napriek zrušeniu prezenčnej výučby a spoločných terénnych exkurzií, zanietení zoológovia Ústavu biologických a ekologických vied podnietili svojich študentov k individuálnym terénnym prieskumom stavu vôd a života vo vode v rôznych lokalitách východného Slovenska, ktoré prezentovali v zborníku Mladé vody 2020

Vývoj epidémií je možné odhadovať na základe dát a matematiky

Vývoj epidémií je možné odhadovať na základe dát a matematiky

Pre rozhodovanie krízových štábov, ktoré prijímajú zásadné rozhodnutia nevyhnutné na zvládnutie epidémií a pandémií, je veľmi dôležité poznať nielen aktuálnu situáciu, ale aj mať k dispozícii prognózy vývoja situácie pri rôznych scenároch. Modelovanie šírenia infekčných chorôb je momentálne veľmi aktuálnou témou.

Zo života fakulty

Festival vedy a techniky AMAVET 2020

Festival vedy a techniky AMAVET 2020

Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Košický a Prešovský kraj, ktorý je určený žiakom základných a stredných škôl, sa po prvýkrát konalo online. Jeho spoluorganizátorom bola Prírodovedecká fakulta

CodeWeek 2020 – Európsky týždeň programovania

CodeWeek 2020 – Európsky týždeň programovania

Ústav informatiky PF UPJŠ sa v rámci Európskeho týždňa programovania  konaného od 12. – do 25. 10.2020 zapojil aktivitou Programujeme vedecký humor.  Hlavným zámerom aktivity je vytvoriť a na webe publikovať zbierku rôznych foriem originálneho vedeckého humoru naprogramovaného v Scratchi

Tí, ktorí dokážu inšpirovať

Tí, ktorí dokážu inšpirovať

Že aj naši študenti, prírodovedci, dokážu inšpirovať nás svojou angažovanosťou pre ľudí v núdzi potvrdzuje Simona Volesková, študentka I. ročníka bakalárskeho štúdia matematiky a psychológie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Svoj voľný čas a zanietenie vložila do pomoci tým, ktorých spoločnosť vytlačila na svoj okraj.

Podporujeme športové nadšenie našich študentov – Letná univerziáda SR 2020

Podporujeme športové nadšenie našich študentov – Letná univerziáda SR 2020

Napriek zhoršujúcej sa situácii v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa zanietení športovci z radov vysokoškolákov mnohých slovenských VŠ zúčastnili aj tohtoročného 4. ročníka Letnej univerziády. Medzi účastníkmi tohto  prestížneho  podujatia vysokoškolského športu bola aj Antónia Lamiová, ktorá reprezentovala PF UPJŠ v horskej cyklistike a orientačnom behu.

Cena dekana 2019

Cena dekana 2019

Cena dekana, ktorá je udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v kategóriách pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosťrozvoj fakulty bola udelená týmto zamestnancom a doktorandom našej fakulty