UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022

Záznam: slávnostný príhovor rektora UPJŠ, program otvorenia akademického roka
Záznam: seminár Pavol Jozef Šafárik
Náhľad: publikácia Universitas Cassoviensis a tradícia univerzitného vzdelávania v Košiciach pred vznikom UPJŠ

Podpora reformy ochrany prírody

Podpora reformy ochrany prírody

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyjadruje podporu novele zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podporujú Petíciu za reformu národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku („Osloboďme národné parky“). 

Dotazník: UPJŠ má predpoklad  vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov......a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na PF UPJŠ v Košiciach.

Veda mení svet

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 08. novembra 2021 do 14. novembra 2021

Medzinárodná iniciatíva za ochranu jaskýň

Medzinárodná iniciatíva za ochranu jaskýň

V prestížnom časopise Conservation Letters (Wynne et al. 2021) bola publikovaná rámcová koncepcia širšieho medzinárodného tímu smerujúca k účinnej ochrane subteránneho biómu na globálnej úrovni. Na príprave tejto koncepcie sa podieľal aj profesor Ľubomír Kováč z ÚBEV PF UPJŠ. So svojím tímom sa dlhodobo venuje výskumu a ochrane jaskýň a iných podzemných biotopov na Slovensku ale aj vo svete.  

Mapa dlhodobej spolupráce slovenských a amerických vedeckých inštitúcií

Mapa dlhodobej spolupráce slovenských a amerických vedeckých inštitúcií

Medzinárodný rozmer UPJŠ preukazuje živá a dlhodobá vedecká spolupráca s americkými partnermi vo všetkých nami ponúkaných študijných odboroch. Pozrite si zoznam partnerských pracovísk Prírodovedeckej fakulty, či iných vysokých škôl na Slovensku, ktorý pripravilo Veľvyslanectvo USA v Bratislave.

Rodina pórovitých materiálov UPJŠ sa rozšírila o dvoch nových členov

Rodina pórovitých materiálov UPJŠ sa rozšírila o dvoch nových členov

Koncom roku 2020 bola skratka UPJŠ predstavená nielen ako skratka našej univerzity, ale aj ako skratka MOF materiálov, ktoré boli pripravené na Katedre anorganickej chémie. Aktuálne k nim pribudli dva nové pórovité koordinačné polyméry, ktoré rozšírili rodinu UPJŠ materiálov. Výsledky svojej práce doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. a kolektív publikovali v prestížnom britskom časopise RSC Advances

 

Nové zlúčeniny striebra proti baktériám a rakovine

Nové zlúčeniny striebra proti baktériám a rakovine

Veľká časť výskumu vo svete sa orientuje na vyvíjanie nových druhov liečiv s antimikrobiálnymi, protirakovinovými či ďalšími inhibičnými účinkami. Aj pracovná skupina doc. RNDr. Zuzany Vargovej, Ph.D. na Katedre anorganickej chémie PF UPJŠ sa zameriava na prípravu a charakterizáciu nových, prevažne strieborných a zinočnatých koordinačných zlúčenín

3D tlačou k lepšej manipulácii s vakcínami

3D tlačou k lepšej manipulácii s vakcínami

Ministerstvo zdravotníctva SR požiadalo viaceré slovenské  univerzity s kapacitami pre 3D tlač, aby pomohli pri výrobe stojanov na základe už existujúceho  trojrozmerného digitálneho modelu

Zo života fakulty

32. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

32. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...
Pozývame Vás na online čajovňu,  ktorá sa uskutoční dňa 27. októbra 2021 a ktorej ústrednou témou Predikcia 3D štruktúry proteínov.
 

Zaujali sme na SlovakiaTech Forum – Expo 2021

Zaujali sme na SlovakiaTech Forum – Expo 2021

Podujatie Slovakia Tech Forum-Expo 2021 bolo výbornou príležitosťou preukázať, že hoci sa orientujeme najmä na základný výskum, vedecké výsledky dokážeme postaviť do svetla priamych aplikácií v praxi.

Dekan fakulty prijal ocenených Cenou dekana 2020

Dekan fakulty prijal ocenených Cenou dekana 2020

Nakoľko sa v marci 2021, z dôvodu aktuálneho stavu pandémie COVID 19, konalo stretnutie akademickej obce fakulty formou online, ocenených Cenou dekana 2020 prijal dekan až na zasadnutí kolégia PF UPJŠ dňa 16. septembra 2021.  

S úctou spomíname...

S úctou spomíname...

Univerzita, fakulta a mnohí blízki spolupracovníci sa so zármutkom lúčia s emeritným profesorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavlom Kristianom. S človekom, ktorý celý svoj profesionálny život spojil s vedeckou a pedagogickou prácou na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Konferencia mladých astronómov - Bezovec 2021

Konferencia mladých astronómov - Bezovec 2021

V dňoch 10. – 12. septembra 2021 sa v priestoroch Penziónu Bezovec uskutoční konferencia mladých astronómov, predovšetkým študentov vysokých škôl. Jej hlavnou témou bude prezentácia vedecko-výskumnej činnosti mladých astronómov v rôznych oblastiach výskumu vesmíru.